Lelki változások a kamaszkorban

A kamaszkori lelki változások hatása a kamasz és családja életére

Lelki változások kamaszkorbanA kisgyermekeket elnéző jóindulattal támogatjuk, amikor esetlen próbálkozásokat tesznek a fejlődés útján. A kamaszokkal gyakran ingerülten, kurtán bánunk el, amikor a felnőtté válás útján csetlenek-botlanak. A kamasz látható testi változásainál is nehezebb felfogni, hogy belső lényük is nagy mértékű átalakuláson megy át. Felkészültebbé válnak bizonyos dolgokra, megerősödnek, megügyesednek, eddig elképzelhetetlen teljesítményekre képesek. És természetesen a kamasz lány teherbe tud esni, vagy a kamasz fiú teherbe tud ejteni valakit.

Kamaszkor megváltoztatja a gondolkodást

Kamaszkor megváltoztatja a gondolkodástA kamaszkorban megjelenik az absztrakt gondolkodás, a fantáziájukban a „mi lenne, ha” szituációk előkelő helyet kapnak. Elképzelik, hogyan cselekednének adott helyzetekben. Egyre kevésbé fogadják el a készen kapott magyarázatokat, önálló megoldásokat keresnek. Egyre jobban vágynak arra, hogy kipróbálják problémamegoldó képességüket, a saját fejük után szeretnének menni. A serdülőkorban az egyik legfontosabb kérdés a „Ki vagyok én?” kérdése. A kamasz már nem a „Szüleim gyermeke”, hanem „Önmaga” szeretne lenni. Olyan személy, aki keresi, megtalálja, és irányítja önmagát.

A kamaszkor nagy kérdése, hogyan tudnak Önök egyezségre jutni abban, hogy a kamasz milyen mértékig vonja ki magát az Ön irányítása alól. Gyermeke ki akar lépni a családból, hogy példaképeket és olyan embereket keressen, akik elfogadják őt. Kortársaik és más felnőttek véleménye ugyanolyan fontos lesz, mint az Öné. Lehet, hogy trónfosztottnak fogja érezni magát. A kamaszok gyakran lázadnak, és ilyenkor a legkevésbé szüleikre szeretnének hasonlítani. Ne gondolja azonban azt, hogy ez örökre így marad. Az Ön befolyása egy időre meggyengül, de ha kitart a gyermeke mellett, megérti és elfogadja ezt a helyzetet, hamarosan újra az egyik legfontosabb személy lesz gyermeke életében. Ön bízzon magában, és abban, hogy a megfelelő értékeket adta át gyermekének, és jó esélye van arra, hogy az átmeneti időszak után ő is ezeket a normákat fogja követni.

A serdülők egyre jobban szeretnek egyedül lenni, és gyakran látjuk őket a végletes elkeseredés és boldogság egymást váltó állapotában. A hormonrendszer és az érzelmi élet bonyolult kölcsönhatásban van egymással. Természetesen a kamaszok érzelmi viharait nem tekinthetjük pusztán hormonális eredetűnek. A fiataloknak számtalan oka lehet arra, hogy idegesek, zavartak vagy rosszkedvűek legyenek. Gyakran belátjuk, hogy jogosan tiltakoznak a rájuk rakott terhek ellen. Testük és gondolkodásuk azt mutatja, hogy nagyon megváltoztak önmagukhoz képest. Ugyanakkor környezetük nem hajlandó ezt észrevenni és nem akar lehetőséget adni ahhoz, hogy kipróbálják új képességeiket. Ezért a kamaszok állandóan küzdenek szüleikkel, más felnőttekkel és kortársaikkal, hogy megtalálják a helyüket. Ez úgy tűnhet, mintha nagyon önzők és követelőzők lennének.

A kamasz jellemzője az erős kritika

A kamaszok hajlamosak arra, hogy mindenkit meg nem értéssel, kritizálással, beleszólással vádoljanak. Gyakran begubóznak saját érzéseikbe, és közömbössé válhatnak másokkal szemben. A szülők gyakran értetlenül, esetleg haragosan állnak a megátalkodott kamasz magatartása előtt.

A kamaszok gyakran vizsgálják önmagukat. Az önvizsgálatnak két végeredménye lehet. Vagy arról bizonyosodik meg a gyermek, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, és ő normálisan éli a hétköznapjait, vagy arról, hogy ő abnormális és kiállhatatlan. Az önbizalom és az önbecsülés hiánya gyakran átcsap öngyűlöletbe.

A kamasz igényli a szülői támogatást

A kamasz igényli a szülői támogatástA kamasznak nagy szüksége van arra, hogy Ön beszélgetéseket kezdeményezzen vele, akár egy könyv, tévéműsor vagy film kapcsán. Önnek ebben az időszakban nagy feladata van: meg kell adnia a kellő tiszteletet és az elegendő önállóságot gyermekének, de ugyanakkor elegendő útmutatást és segítséget is elvár a gyermek. Megérzéseire hallgatva, a gyermek igényeire figyelve meg kell találnia az egyensúlyt a „húzd meg - ereszd meg” játékban. Akár négy-öt évbe is beletelhet, míg sikerül tisztázni, mi a különbség a magánélet tiszteletben tartása és a titkolózás között, vagy a nyílt beszéd és a kíváncsiskodás között.

Segítünk Neked
Szeretnéd megosztani valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk készséggel válaszol, ha aktuális családi problémáiddal, kapcsolataiddal, lelki gondjaiddal keresed fel őt.

Kattints ide »

A szülők a megelőző időszakban hozzászoktak ahhoz, hogy gyermekük élete nyitott könyv előttük. Kellemetlenül érintheti őket, amikor a kamasz kizárja őket a fürdőszobából, a szobájából, nem osztja már meg a gondolatatit, és nem magyarázza meg a tetteit. A szülők aggódnak: mi lehet a baj? Mit csinálhat gyermekük a zárt ajtó mögött? Milyen gondolatokat rejt a zárkózott, mosolytalan arc? Sok szülő érzi azt ebben a korban, hogy képtelen bizalmas dolgokról beszélni gyermekével, mert fél a kritikától és a visszautasítástól.

Jó módszer a kínos kérdések „megbeszélésére” az írásbeliség. Nagyon sok tinédzser ír naplót. Óriási megkönnyebbülést okoz a kamasznak, hogy részletesen leírhatja vágyait, reményeit, gondolatait, félelmeit. Gyakran elmosódik az álmok és a valóság közötti határ. Azt láthatjuk, hogy gyermekünk levelet ír barátainak, akkor is, ha nap mint nap találkoznak, és személyesen is beszélnek egymással. Talán mindannyian tapasztaltunk már ilyent: gyermekünk napközben az iskolában találkozott a barátaival, délután telefonon beszéltek egymással, este levelet írt ugyanannak a barátnak. Ebből is látszik, hogy ha megértő fülekre talál a kamasz, a közlési vágya határtalan és kielégíthetetlen.

Érdemes figyelnie a szülőnek a „véletlenül” előhagyott levélre, nyitva felejtett könyvre, elejtett megjegyzésre. Ha Ön észrevette ezeket a jelzéseket, érdemes azonnal reagálni rájuk, mivel nem biztos, hogy a kamasz még egyszer összeszedi a bátorságát, ha egyszer úgy érzi, hogy visszautasították.

A kamasz barátokat akar

A serdülőkorban a barátság rendkívüli fontossággal bír. Még akkor is, ha Ön nem tud egyetérteni a barát személyével, vagy azzal, hogy mennyire mély és bizalmas kapcsolatot alakít ki gyermeke egyes kortársaival. A kamasz időnként tudatosan választ olyan társaságot, amelyről tudja, hogy önnek nem fog tetszeni. Ez arra jó neki, hogy megmutassa, képes szembeszállni az Ön hatalmával. Deklarálni akarja, hogy képes önállóan dönteni.

A kamaszkorban különösen igaz a barátságokra a mondás: „A barát olyasvalaki, aki ugyanazok iránt érez ellenszenvet, mint te”.

A kamasz új értékrendet akar

Ön, mint szülő, az évek során kialakított egy értékrendet, és szabályokat, amelyekkel elégedett. A kamasz ragaszkodik ahhoz, hogy ezt felülvizsgálja, kicsit átalakítsa. Végül majd nagyjából elfogadja ezeket a szabályokat és értékeket, de szüksége van arra az érzésre, hogy ezeket nem készen kapta, hanem ő választotta.

Ennek érdekében új viselkedésmintákat, öltözködési stílusokat, emberi kapcsolatokat próbál ki. A serdülő ebben az időszakban érti meg, hogy a barátkozás és a beszélgetés művészete nem velünk született tulajdonság, hanem meg kell tanulni.

Minden kamasznak vannak időszakai, amikor szeretne egyedül lenni. Ha csak gubbaszt és „nem csinál semmit”, ne szidjuk lustaságáért, tartsuk tiszteletben a döntését.

Kamaszkor - megjelenik az érdeklődés a másik nem iránt

Kamaszkor - megjelenik az érdeklődés a másik nem irántA kamasz a kapcsolatteremtéskor gyakran példaképet keres. Lehet, hogy sportolók vagy filmsztárok lesznek a példaképek. Ezek álombeli példaképek, akik mellé gyakran csatlakoznak az álombeli szerelmesek is.

Mindkét neműek titokban nézegetik egymás testét, tevékenységét, ha alkalom adódik, megérintik egymást. A kamaszok fantáziálása, vágyakozása lehet romantikus, vagy pusztán testi érdeklődésű is. Ezek a gondolatok segítenek abban, hogy saját érzéseiket felfedezzék és megértsék, mielőtt cselekednének.

A kamaszok nagyon érzékenyek, ha ideáljukat nem fogadja Ön kellő lelkesedéssel. Megeshet, hogy Ön a gyermeke által magasztalt személyt ellenszenvesnek, nevetségesnek tarja. Ha ezt tudatja a gyermekével, akkor ez nem azt fogja jelenteni a kamasznak, hogy Önöknek különböző az ízlése, hanem azt, hogy az övé borzalmas és elfogadhatatlan. Az Ön helyeslése fontos a gyermeke számára. Ha ön ellentmond, a gyermeke elhúzódik Öntől, és mire Ön hozzászokna az egyik őrültséghez, gyermeke máris újat eszel ki.

Nem szabad megfeledkezni a külsőségek fontosságáról sem. Ezzel a kamaszok az összetartozásukat, és a másoktól való elkülönülésüket fejezik ki. A hajviselet, a hajfestés, az arckikészítés, az ékszerek, és legfőképpen a ruházat stílusa arra szolgál, hogy magukat más csoportoktól elhatárolják. Meg kell értenünk, hogy a kamasz számára a legvadabb, legfelháborítóbb stílus is csak csoportjának jelvénye. Szerelésük annál sikeresebb, minél nagyobb döbbenetet vagy megbotránkozást sikerült vele kiváltani. A kamaszok az Ön aggodalmait külsejükkel szemben nevetségesnek és túlzónak gondolják.

A kamaszkori szexualitás útjai

Visszakanyarodva az azonos neműek iránti érdeklődés pubertáskorban megfigyelhető jelenségéhez, a serdülő amint elhagyja ezt a fázist, egyre erőteljesebben tart a heteroszexualitás felé. Eleinte csak általában a másik nem tagjai iránt érdeklődik, majd ráébred, hogy valaki különösen vonzza őt, gyakran csak a külső tulajdonságai miatt. Amikor azonban tényleg szerelmes lesz, már nemcsak a személy testi megjelenése, hanem egész lénye, viselkedése, egyedülállósága is megragadja.

A kamaszkori szexualitás útjai »

Mit tehetnek a kamasz szülei?

A szülők gyakran azt érzik, hogy a kamasz gyerekeik kicsúsztak a kezükből, amikor visszaemlékeznek korábbi békés, nyugodt életükre. Gyakran azt hiszik, hogy a barát vagy a szomszéd kamasz gyermeke sosem tenne olyant, mint a sajátja. Gondoljon arra, hogy ez valószínűleg csak a látszat. Az Ön gyermeke semmivel sem rosszabb vagy kiállhatatlanabb a többinél.

Gondoljon vissza néha a saját kamaszkorára. Ha kellő humorérzékkel fogadja gyermeke dolgait, könnyebben keresztül viheti az akaratát. Mindenki azt gondolja, hogy a mostani kamaszok fedezték fel a túl korai nemi életet, az őrült frizurákat vagy a botrányos öltözködést, pedig már a mi generációnkat is ezzel vádolták, és mi akkor is tudtuk, hogy alaptalanul. Gondoljon erre, amikor gyermekét kritizálja, és a saját képére szeretné formálni. Jusson eszébe: mindenkinek joga van elkövetni a saját tévedéseit, Önnek csak arra kell ügyelnie, hogy ezeket a tévedéseket bizonyos határokon belül tartsa.

Kamaszkor problémái - Szűcs Édua rajza

Kamasz Ego building tréning

Kamasz Ego buildingA kamaszoknak szóló Ego building tréning abban segít Neked, hogy megismerd önmagad, és ne érezd olyan bizonytalannak, elveszettnek magad a téged körülvevő világban.

Tudom, hogy már sok mindent megoldottál, de a legtöbb hasonló korú fiatal komoly nehézségekkel küzd. Ezek a nehézségek lehetnek saját magaddal kapcsolatosak, de lehet, hogy az otthonnal, az iskolával, a barátaiddal, a szerelmeddel vannak kapcsolatban.

  • Mit kapsz ezen a tréningen?

    Tudást kapsz arról, hogy ki is vagy, milyen is vagy te tulajdonképpen? Ha veled is előfordult már, hogy nem találtad a helyedet a közösségben, akkor megkeressük, megerősítjük, hogy milyen helyet foglalsz el a környezetedben, és mire érdemes törekedned.

    Kamasz Ego buildingNagyon fontos a személyiséged, a viselkedésed szempontjából, hogy mennyire magas az érzelmi intelligenciád. Az érzelmi intelligencia tanulható, és köze van ahhoz, hogy mennyire hamar jössz indulatba. Ha neked is „elgurul néha a gyógyszered” vagy „elönti a lila köd az agyadat”, akkor nagyon hasznos lesz számodra az önuralom megtanulása. Az önuralomra mindenképpen szükséged lesz, mert jó sok olyan emberrel fogsz még találkozni, akik kihoznak a béketűrésből.

    A magabiztos kamasz tudja, hogyan hozzon jó döntéseket. A legtöbben azonban nem tudják ezt, gyakran még felnőtt korban sem. Te itt megtanulhatsz olyan módszereket, amelyek alkalmazásával többnyire jó döntéseket tudsz hozni, és bátran tudod vállalni a felelősséget is a döntéseidért, akár jók voltak, akár nem.

  • Mi történik a tréningen?

    Kis csoportban, 6-8 résztvevővel dolgozunk. Kellemes hangulatban folyik a tréning. Szóbeli szerződést kötünk arról, hogy ami a csoportban bizalmas információként elhangzik, azt mindenki titokként kezeli. Senki sem kritizálja a másikat, elfogadjuk mindenki véleményét, és kimondjuk, hogy mindenkinek joga van a saját érzéseihez. Nem hibáztatunk senkit semmiért, és előre vivő megoldásokat keresünk a felmerülő élethelyzetekre. Sokat nevetünk, és élményekkel, sok új tudással zárjuk a tréninget.

Kamasz Ego building

Ha elfogadó, támogató, megerősítő kis csapatra vágysz, gyere, és tartozz azok közé, akiknek nő az önbizalma, a határozottsága, tud jó döntéseket hozni, és ismeri a saját értékeit.

Tréningterv - Kamasz Ego building, azaz önbizalom növelő tréning

A Kamasz Ego building tréninget 3 napon át, naponta 7 tréningóra időtartamban rendezzük meg. A tréning önismereti játékok, gyakorlatok segítségével növeli a kamasz gyermek önismeretét, önbizalmát, és helyes mederbe tereli a kamasz viselkedését. Közelebb hozza egymáshoz a szülő és a kamasz látásmódját, érzésvilágát.

IdőTematika
1. napKi vagyok én, és hol a helyem a világban?
2. napÉrzelmi intelligencia és az indulatok kezelése
3. napEgyéniség, döntés, felelősség

Rendezvénynaptár:

A kamasz megismeri a saját, eddig rejtve maradt értékeit. A legtöbb esetben a szülő hiába mondja a kamasz gyermekének, hogy szép, csinos, okos, a gyermek azt gondolja, hogy a szülő elfogult, ezért nem hiszi el a szülői véleményt. No de egészen más, ha idegenektől hallja ugyanezt. Megváltozik az Én-képe, amikor egy kisebb csoportban megtapasztalja, hogy ő maga elfogadható, szerethető, tisztelhető személy.

A tréningen a kamaszok ahhoz kapnak segítséget, hogyan boldoguljanak az iskolával, a tanulással, a társakkal, a felnőttekkel. Választ találnak arra a kérdésre, hogy „Ki vagyok én?” „Hogyan tudom kezelni az indulataimat?” „Hogyan hozzak döntéseket, és miképpen vállaljam a felelősséget?” A közös munka során a kamasz gyermek gyakorolja azt a helyzetet, amikor a csoport rá figyel, és mindenki kíváncsi a véleményére. Gyakorolja a „fontos vagyok” élményét, a dicséret elfogadását. Csoportjainkban nem bírálunk, nem kritizálunk, mindenkit elfogadunk és mindenki véleményét tiszteletben tartjuk. A tréningen nincsenek rossz válaszok, és az egyetlen rossz kérdés a fel nem tett kérdés.

Biztosítunk, hogy az egyedi igényeidet - az adott lehetőségeken belül - messzemenően figyelembe vesszük.

Kamasz önbizalom növelő tréning
Jelentkezz Kamasz ego building tréningre!

Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk megerősítő emailt küld!

Kamasz ego building tréning »

Amennyiben esetleg még nem vettél részt ilyen módszerekkel vezetett tréningeken, és egyelőre nem látod tisztán, miként lenne ez hasznos a számodra, kérjük oszd meg velünk kétségeidet, és ha lehetséges, közösen megtaláljuk a Neked megfelelő megoldást.

További információ
Kérdezz tőlünk!

Kérdésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Csehák Hajnalka pszichológusCsehák Hajnalka vagyok. A felnőtt életem egy részében pedagógusként tanítottam és a gyermekvédelemben dolgoztam, majd valóra váltottam a dédelgetett álmomat: pszichológus lettem. Négy gyermekem született, akiket sosem szűnő szeretettel neveltem fel. S bár az irántuk érzett szeretetem sosem tűnt el, köteteket lehetne megtölteni azokkal a történetekkel, amelyek időnként az idegrendszeremet borzolták.

Szülőnek lenni: nagyon nehéz feladat. Tökéletes szülőnek lenni: elérhetetlen vágy. Elég jó szülőnek lenni: elérhető eredmény.

S a gyermekeink nem is kívánnak ennél többet, ha elég jó szülők vagyunk, a gyermekeink szeretni és küzdeni tudó felnőttek lesznek.

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

A könyvespolcra ajánljuk

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek

Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkörban

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekekMagyarországon mindenki tudni véli, mit jelent ez a szó: hiperaktivitás. Nomen est omen - mondják - hiper-aktivitásról akkor beszélünk, ha a gyereket nem lehet leállítani, folyton jár a keze, a lába és a szája is. Ebben a könyvben azt szeretném bemutatni, hogy a hiperaktivitás valójában egészen mást jelent; többek között a figyelem, a koncentráció képességének zavarát. Milne Micimackójában nemcsak Tigris, de Malacka, Nyuszi és most fogódzkodjanak meg Füles és maga Micimackó is hiperaktív! Bemutatom őket. igyekszem rávilágítani legjellemzőbb tulajdonságaikra, és abban reménykedem: a szülök és a nevelők ráismernek azokra a gyerekekre, akikre jól illenek a Százholdas Pagony lakóinak vonásai. A könyv második részében az agresszivitással foglalkozom. Azzal, hogy milyen sokféleképpen lehet egy serdülő agresszív, a kamaszos versengéstől kezdve, a kötekedésen át, egészen az antiszociális magatartásig, a bűnözésig. Választ keresek az ősi kérdésig: amikor a gyermek, vagy a serdülő bűnözővé válik - és nem egyszer szörnyű bűncselekményeket követ el - viselkedése mögött genetikai szabályozást kell-e tételeznünk, vagy a környezet személyiségromboló hatását? Hangsúlyozom: keresem a választ; azt nem állítom, hogy meg is adom. Az olvasónak pedig - aki netán hiányolni fogja a kérdés megoldását - André Gide, francia író megszívlelendő mondatával üzenek: „Bízzál azokban, akik az igazságot keresik - és légy gyanakvó, ha valaki meg is találja”.

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek - tovább a könyvesboltba »

A könyvespolcra ajánljuk

Silvia Franz: A hiperaktív gyerek

Silvia Franz: A hiperaktív gyerekKülönleges érzelmi megnyilvánulások, érzelmi labilitás, a gyermek fáradhatatlanul izeg-mozog, felfokozott állapotban van szórakozott, figyelmetlen, türelmetlen, robbanékony, agresszív, rátámad másokra, de sorolhatnánk a külső jegyeket is - törékeny köröm, száraz foltok az arcon, kényes külső megjelenés, de csak rövid ideig, a szoros ruha zavaró hatása - és még számos, a könyvben leírt tünetek. E kézikönyvben egy olyan doktornő hasznos tanácsait olvashatjuk, aki maga is érintett a kérdésben, ezért tud olyan nyíltan szólni a szülőkhöz és bátorítani, hogy van kiút, bár az göröngyös és hosszú. Részletesen tárgyalja a hiperaktivitás tüneteit. Felteszi a kérdést valójában ez egy rossz természet vagy örökletes tulajdonság, netán környezeti hatás betegség, fertőzés vagy nem megfelelő táplálkozás által kialakult viselkedési forma. A választ is megadja a célirányos kezeléshez, mely nem merül ki a hagyományos orvoslásban, hanem az alternatív gyógymódokat és elsősorban a szülő önálló kezdeményezést is hangsúlyozza. Ezek közül is fontosnak tartja: - a tünetek helyes felismerését, - az okok célratörő megkeresését, - a természetgyógyászatot, - a helyes életvitelt, táplálkozást. Ne feledkezzen meg a legfontosabbról: - a mérhetetlen türelemről és szeretetről. Soha ne adja fel! Valahol még mindig akad tennivaló, próbálkozzon tovább. Tartsa szem előtt azt a nagyon fontos dolgot, hogy minél stabilabbnak látja a gyermek szüleit, annál előbb talál vissza a normális élethez.

Silvia Franz: A hiperaktív gyerek - tovább a könyvesboltba »

A könyvespolcra ajánljuk

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek

Sikeres gyermek Hírlevél

Sikeres gyermek tippek, megoldások elsőkézből.
Sikeres gyermek