Az Asperger-szindrómás fiúk és lányok közti különbségek

Mennyire gyakori az Asperger-szindróma?

Sikeres gyermek Hírlevelek

Az Asperger-szindrómás fiúk és lányok közti különbségekEurópában az érvényben lévő diagnosztikai kritériumok alapján 245 gyermekből 1 Asperger-szindrómás. Amikor az AS-ról statisztikai adatok alapján gondolkodunk, érdemes különbséget tenni a gyakoriság és az előfordulások száma kifejezések között. A gyakoriság azt jelenti, hogy egy meghatározott időpillanatban hány ember rendelkezik AS-val, az előfordulások száma pedig azt mutatja, hogy egy adott időintervallumban (általában egy év alatt) hány új esetet diagnosztizálnak.

A jelenleg érvényben lévő kritériumok alapján az Asperger-szindrómás gyermekek körülbelül 50%-át tudják diagnosztizálni. A másik 50%, akik diagnózis nélkül, de Asperger-szindrómával élnek, általában képesek leplezni a nehézségeket, vagy a szülőkben nem merül fel a kivizsgáltatás szükségessége, de viszonylag gyakran előfordul az is, hogy az őket vizsgáló klinikai szakember nem ismeri fel az AS jeleit, és másik diagnózisra koncentrál. Az AS diagnózist kapott gyerekek túlnyomó többsége fiú, általános tapasztalat, hogy a lányok több olyan stratégiát használnak, amellyel leplezik a nehézségeiket.

Az Asperger-szindrómás fiúk és lányok közötti különbség

Már kisgyermek korban is erőteljesen jelentkeznek a nemi különbségek, az AS lányok más megküzdési mechanizmusokat használnak, mint a fiúk. Természetesen a lányok által használt „álcázási stratégiákat” fiúk is használhatják, mégis az a tapasztalat, hogy a lányok lényegesen többször és nagyobb sikerességgel kerülik el az AS felismerését és diagnosztizálását, az alábbi megküzdési mechanizmusok használatával.

 • Szerepjátszás társas helyzetekben

  Szerepjátszás társas helyzetekbenIlyenkor a kislány szerepet játszik, megfigyeli és megtanulja, leutánozza egy olyan gyermek viselkedését, hanglejtését, és gesztusait, aki jól működő szociális készségekkel rendelkezik. Csak alapos megfigyelés után lehet rájönni arra, hogy a viselkedés tanult, tudatosan leutánzott viselkedés. A gyermek egy viselkedésre adott reakcióit a logika és nem az intuíció alapján adja. Megtanulta, egy neki tetsző másik gyermek adott viselkedési mintáit, ezek azonban nem internalizálódnak, azaz nem válnak bensővé, nem sajátítja el teljesen, nem válnak ösztönössé, vagy ahogy egy magyar kifejezés utal rá, „nem válnak a vérévé”. Hasonló helyzetben tudatosan visszaemlékezve, illetve logikusan következtetve viselkedik a „helyes módon”, amelyet többféle viselkedési minta közül választ ki akaratlagosan.

 • A játék visszautasítása

  A játék visszautasításaSzintén a lányokra jellemző viselkedés, hogy mindaddig udvariasan visszautasítják a játékokban való részvételt, amíg nem teljesen biztosak abban, hogy hogyan kell viselkedniük ahhoz, hogy ne kövessenek el szociális hibákat. Először csak annyi látszik az ilyen kislányok viselkedésében, hogy egy új szituációban, vagy új játékban kívül maradnak, és alaposan megfigyelik, hogy mit csinál, hogyan mozog, hogyan beszél a többi gyermek. Majd amikor elég jól megértették a szabályokat, akkor a látottak alapján, amikor már biztosan tudják, hogy mit kell tenniük, bekapcsolódnak a csoportba.

  Ha a játék szabályai vagy a jellege hirtelen megváltozik, akkor tanácstalanná és passzívvá válnak, mondhatni, kicsúszik a lábuk alól a talaj, elveszítik a biztonságérzetüket, és mindaddig ismét megfigyelővé válnak, amíg a többiektől el nem lesik az új viselkedési szabályokat. Tulajdonképpen gyakran állnak a pálya szélén, és kívülről nézik a többiek játékát, néha-néha bevonódnak, de alapvetően mindig a periférián maradnak.

 • Eltűnik a csoportban

  Eltűnik a csoportbanA lányok sokkal könnyebben tűnnek el egy csoportban, az a stratégiájuk, hogy „láthatatlanná” válnak. Udvariasak, szelídek, jó magaviseletűek, nem bántanak senkit, és nem látszanak. Így a többi gyerek és a tanárok is békén hagyják őket, ők pedig belesimulnak a környezetükbe. Passzívak maradnak, kerülik az együttműködést, és a közös tevékenységekbe való bevonódást.

  Ártalmatlanok, ha valaki barátjukká fogadja őket, akkor a barátságban állhatatosak. Anyáskodó hajlamú társak szokták felkarolni őket, ők pedig hálásan követik „mentorukat”. Nem ők alakítják a kapcsolataikat, nincsenek kapcsolatépítő módszereik, de elfogadják bárki közeledését, aki nem bántja őket nyíltan. A rejtett agressziót nem képesek kezelni, ha ilyennel találkoznak, félreállnak. A szociális kapcsolatteremtő problémáik akkor válnak nyilvánvalóvá, ha a „mentor barátjuk” esetleg elmegy az iskolából, és magukra maradnak.

Az AS fiúk kis professzorok, a lányok kis filozófusok

Az AS fiúk kis professzorok, a lányok kis filozófusokAz Asperger-szindrómás lányok és fiúk nyelvi és kognitív profilja hasonló, amiben eltérés mutatkozik, az az érdeklődési terület. A lányok kevésbé speciális érdeklődési területeket választanak, mint a fiúk. Például a felnőttek semmi gondot nem látnak abban, ha egy kislány rajong a kutyákért, csak akkor kezdenek valami furcsaságot észlelni, ha a kislány „beköltözik” a kutyaólba, hogy a kutya mellett alhasson. Az AS lányok gyakran gyűjtenek extrém mennyiségű babákat, vagy macikat, sorba rendezik a kedvenceiket, ám szinte sosem babáznak együtt a többi lánnyal.

Az AS fiúk amolyan „kis professzorok”, gazdag szókinccsel, választékos beszédmodorral, és tények egész garmadájával kápráztatják el a hallgatóságot.

Az AS fiúk kis professzorok, a lányok kis filozófusokAz AS lányok pedig „kis filozófusok”, akik mélyen és alaposan elgondolkodnak a társas kapcsolatokról, társas helyzetekről. A fiúk és a lányok is gyakran monologizálnak, a fiúk ismereteket közölnek, mindenre pontosan emlékeznek, ami a kedvenc témájukhoz tartozik. A lányok mélyen elemzik a társas helyzeteket, analizálnak, és szóvá teszik a társas szabályok következetlenségeit, az esetleges logikátlanságokat.

A lányok mozgáskoordinációs problémái kevésbé feltűnőek, óvatosabb a mozgásuk, mint a fiúké. Magatartási problémák is lényegesen ritkábban jelentkeznek a lányoknál, ezért fel sem merül bármilyen diagnózis szükségessége. A lányok képesek arra, hogy leplezzék az AS tüneteit.

Az Asperger-szindrómások egyedülléte

Az Asperger-szindrómások egyedülléteMind a fiúkra, mind a lányokra jellemző, hogy szeretnek egyedül lenni. Ugyanis, ha az ember gyermeke egyedül van, akkor nem észlelhetők a szociális interakciók hiányosságai. A kapcsolatban levéshez minimum két személyre van szükség.

Ha a gyermek egyedül van, annyit foglalkozik a speciális érdeklődési területével, amennyit akar, anélkül, hogy bárki is akadályozni vagy korlátozni szeretné ebben. Ha nincs partner, nincs feszültség. Az egyedüllét megnyugtató és kellemes, a magány az érzelmi egyensúly helyreállításának az egyik leghatékonyabb módja.

Az Asperger-szindrómások egyedülléteA legtöbb AS gyermek már az iskolába kerülés előtt megtanul írni, olvasni, számolni. Nem szükséges őket tanítani, elegendő, hogy az adott gyermek könyveket nézeget, TV-t néz, vagy oktató játékokkal játszik. A meglepett szülő egyszer csak felfedezi, hogy a gyermeke autodidakta módon megtanult írni, olvasni, számolni.

Ha az AS gyermek egyedül van, akkor az érzékszervi túlérzékenysége sem jelentkezik látványosan, hiszen ha túl éles a fény, egyszerűen lekapcsol két lámpát, és senki nem fogja ezt reklamálni vagy visszakapcsolni.

Az AS gyermek nagyon nehezen viseli a változásokat, és erősen szorong, ha a dolgok változnak, miközben ő másra készült már fel. Ezt a változatlanságot igényli a gyermek a szoba berendezési tárgyaiban, elrendezésében, de még a kialakult rendetlenségben is. A családtagok hamar megtanulják, hogy az AS gyermek szobája tabu, jobb, ha nem nyúlnak semmihez.

Az Asperger-szindrómás lányok és fiúk társasága

Az Asperger-szindrómás lányok és fiúk társaságaA mondás így szól: „két ember társaság, három már tömeg”. Pontosan ezt élik meg a gyerekek, akik egy-egy társukkal nagyobb erőfeszítés nélkül tudnak társalogni, együtt játszani, ám a csoportos helyzetben az AS gyermek elveszíti a fonalat. Egy személy nonverbális kommunikációja feldolgozható, ám több személy esetében az AS gyermek nem képes megállapítani, hogy mit mondjon, vagy mit tegyen az adott helyzetben. Az intellektuális kapacitás nem elég, hogy dekódolni tudja a több irányból érkező nonverbális üzeneteket.

A társas jelzések dekódolásában lemarad az AS gyermek, lassabban reagál, gyakran már csak akkor, amikor a többiek túlhaladtak a témán. Az AS fiúk és lányok nem akarnak a társaságban baklövéseket elkövetni, vagy nevetség tárgyává válni, ezért inkább elcsendesednek, elhallgatnak, és nem szólnak hozzá többé a témához. Annál nagyobb elánnal kezdenek el beszélni a kedvenc témájukról, mert így próbálják visszaállítani a törékeny szociális egyensúlyt.

Az Asperger-szindrómás fiúk és lányok közti különbségek

Arra bátorítok minden szülőt, hogy szorongások nélkül forduljon szakemberhez, ha úgy érzi, vagy arra kap jelzést az óvodából hogy a gyermeke viselkedése eltér az elvárt viselkedéstől. Teljes nyugalommal feltárhatja az otthoni helyzetet, hiszen a pszichológus nem fog ítélkezni felette, nem fogja kritizálni, hanem a legjobb tudása szerint abban fogja segíteni, hogy megtalálják a baj okát, és megszűntessék a tüneteket.

Sikeres gyermek tréning

Hogyan dolgozunk?

 1. Állapotfelmérés

  Az első találkozás az állapotfelmérés, amikor személyesen megismerkedünk a gyermekkel, és felvesszük a szükséges teszteket. Ez körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe.

  A második találkozáskor megmutatjuk a szülő(k)nek a tesztek eredményeit, tanácsokat adunk, módszereket tanítunk, válaszolunk a kérdésekre, közösen kialakítjuk a gyermek szükségleteinek és egyéniségének megfelelő nevelési vagy fejlesztési stratégiát.

  Ez a találkozás körülbelül egy órát vesz igénybe.

  Az állapotfelmérés díja: 35 000 Ft, melyet az első alkalommal kell kifizetni, a második találkozáskor értelemszerűen nem kell fizetni semmit.

 2. Tanácsadás vagy terápiás foglalkozások

  Ha az állapotfelmérés azt mutatja, hogy a szülőnek vagy a gyermeknek további segítségre (tanácsadásra vagy terápiára) van szüksége, akkor újabb időpontot egyeztetünk.

  Tanácsadás és foglalkozások díja: 9 000 Ft/ 45 perc, melyet alkalmanként kell fizetni.

  Szükség esetén gyógypedagógus bevonásával dolgozunk.

  Nagy földrajzi távolság esetén a skypen történik a tanácsadás, minden más változatlan.

 3. Írásos pszichológiai vélemény

  Ha írásos véleményre, elemzésre van szükség, elkészítjük, ennek díja: 30 000 Ft.

 4. Első interjú

  Az úgynevezett „első interjúra” mindenképpen szükség van, hogy a vizsgálat előtt legyenek ismereteink a gyermekről. Ez az első interjú történhet írásban is és személyesen is. Írásban ingyenes, ha személyesen történik, óradíjat kell érte fizetni.

  • Az ingyenes megoldás:

   Az alább látható linken letölthető a „Gyermek anamnézis” című kérdés-sorozatot. Ha kitöltötted, kérlek küldd el e-mailben (info@sikeres-gyermek.hu) még az első személyes találkozásunkat megelőzően, hogy előre „felkészülhessünk a gyermek élettörténetéből”. Amit küldök, az egy általános kérdéssor, és lehet, hogy nem tudsz majd minden kérdésre válaszolni, mert esetleg nem vonatkozik a gyermekre, vagy elfelejtett dolgokra kérdez rá. Értelemszerűen csak azokat a kérdéseket kell megválaszolni, amelyekre megvan a biztos válasz.

   Gyermek anamnézis
   Az Ingyenes Gyermek anamnézis kérdőív letöltése


   Iratkozzon fel a Sikeres gyermek Hírlevélre is!


  • A fizetős megoldás:

   Ha az anamnézis lapot nem szeretnéd kitölteni, inkább egy személyes találkozás keretében adnál információkat a gyermekedről, akkor a gyermekkel való első találkozás előtt egyeztessünk időpontot a személyes találkozásra.

  Az első interjú díja: 9 000 Ft.

Helyszíne: 1036 Budapest 3. kerület, Szépvölgyi út 1/b. 4/15. térkép »

Jelentkezésed elfogadása után, az Állapotfelmérés időpontját pontosítjuk.

Biztosítunk, hogy az egyedi igényeidet - az adott lehetőségeken belül - messzemenően figyelembe vesszük.

Hogyan neveljünk sikeres gyermeket?
Jelentkezz sikeres gyermek állapotfelmérésre!

Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot az Álapotfelmérés időpont egyeztetése érdekében!

Amennyiben esetleg még nem vettél részt ilyen módszerekkel vezetett tréningeken, és egyelőre nem látod tisztán, miként lenne ez hasznos a számodra, kérjük oszd meg velünk kétségeidet, és ha lehetséges, közösen megtaláljuk a Neked megfelelő megoldást.

További információ
Kérdezz tőlünk!

Kérdésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Hírlevelek

Kamasz önismeret »

Az Asperger-szindrómás fiúk és lányok közti különbségek » Asperger szindróma kisgyermekkorban »

Mi az Asperger szindróma és mi nem? » Fegyelmezz szeretettel! » Kamaszok ötödik szeretetnyelve »

Kamaszok negyedik szeretetnyelve » Kamaszok harmadik szeretetnyelve »

Kamaszok második szeretetnyelve » Kamaszok első szeretetnyelve »

Szívességek » Ajándékok » Minőségi idő » Elismerő szavak » Kamasz önismeret »

Szereted a gyermekedet? Testi érintés » Kamasz korban is hasznos az asszertivitás »

A kamaszok szeretnek beszélgetni » Talán Asperger szindróma? »

Önismeret és önbizalom növelés kamaszoknak » Szükséges szavak szótára » Apának alkalmatlan? »

A leghasznosabb ajándék az önbizalom » Hogyan alakul ki kamaszkorban az önbizalomhiány? »

Utálom magam! » Szülők iskolája – óvodáskor »

Gyermek születik » Apává válni » Anyává válni » A nagymamáknak szóló legfontosabb tanácsok »

Kirekesztettség » Az elég jó szülő » Hogy ezek a mai kamaszok milyenek? »

Érzelmek a kamaszkorban » Kerüld el a kamaszkor csapdáit » Beköszöntő szám »

Sikeres Gyermek Hírlevelek

Sikeres Gyermek Hírlevelek

Sikeres gyermek

Sikeres gyermek Hírlevél

Sikeres gyermek tippek, megoldások elsőkézből.
Sikeres gyermek