Autizmus: a szülők szerepe

Szülők szerepe az autizmussal élő gyermekek terápiájában

AutizmusHétköznapi használatban autizmusnak nevezzük, a tudomány azonban autizmus spektrum zavarként emlegeti. Az autizmus spektrum zavar (ASD) egy olyan fejlődési zavar, mely az egész személyiségre kihat és egész életen át tartó „állapotként” írható le. Ugyanakkor ez a megfogalmazás sem teljesen tökéletes, hiszen megfelelő, célzott segítségnyújtással a gyermekek állapota változtatható.

Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár a rendellenesség etiológiája (eredete) ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják.

Görög orvosok már Hippokratész idejében leírták, és isteni vagy sátáni erők megnyilvánulásának tartották.

Autizmus (Wikipédia cikk) »

A spektrum zavar kifejezés azt jelenti, hogy az autista gyermekek tüneteiket tekintve elhelyezhetők egy skála bármely pontján, amelynek az egyik végpontján találhatók az „enyhébb” esetek, másik végpontján pedig a „súlyosabb” esetek. „Enyhébb” esetek, azok a gyermekek, akik viselkedése alig tér el egy nem autizmussal élő gyermek viselkedésétől. A szülők felfedezhetnek furcsaságokat a gyermek viselkedésében, de nem olyan mértékűek, amelyek aggodalomra adhatnának okot a nem szakértő szemeknek.

Hogyan segíts a gyermekeden?

A terápia hatékonysága szempontjából nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés.

A gyermeket ugyanis a szülő ismeri legjobban, még, akkor is, ha viselkedését, reakcióit, szóbeli, vagy nonverbális kifejezéseit szokatlanak, furcsának találja és nem mindig érti.

Autizmus: a szülők szerepeMinden szülő a lehető legjobbat akarja a gyermekének. A szakembertől hallott tanácsok időnként nagyon egyszerűen hangzanak, azok megvalósítása azonban nem mindig könnyű feladat. Sok szülő érezhet bűntudat, amikor nem tud megvalósítani valamit, amelyről tudja, hogy fontos lenne a gyermeke számára. A szülő a gyermek nehézségei és saját magával szemben felállított elvárások miatt feszültté válhat. Rossz szülőnek érezheti magát, aki nem tud megfelelően bánni gyermekével. Mindezek az érzések, gondolatok hatással vannak a terápiára, de ami még fontosabb a szülő-gyermek kapcsolatra. A gyermeknek pedig legfőképp nyugodt, kiegyensúlyozott szülőre van szüksége. Ezért arra bátorítom a szülőket, hogy bátran osszák meg velem ezeket az érzéseiket. Fontos, hogy a tanácsadás során lehetőségünk legyen ezekről az aggodalmakról beszélni, azok hátterét feltárni és megoldást találni.

Az autizmussal élő gyermekek esetében a szokványostól kissé eltérő nevelési módszerek hatékonyak. Az autizmussal élő gyermekek nem, vagy nehezen tanulnak a felnőttek és a kortárs gyermekek viselkedését utánozva. A legtöbb esetben nem tudják értelmezni a szülők dicséretét, elmarasztalását, vagy azt nem értik, hogy a szülők reakciója viselkedésük mely részére vonatkozott. Az autizmussal élő gyermekek ugyanakkor nem vagy nem megfelelően fejezik ki azt, hogy mindezeket nem értik. Ezáltal a szülő sem érti, hogy azok a módszerek, melyek az egyik gyermeknél beválnak miért nem vezetnek eredményre a másik gyermeknél. Mivel a szülő nem érti, hogy mi lehet az eredménytelenség oka, ezért változtatni sem tud rajta.

Szülőknek szóló tanácsadás

A gyermek a legtöbb időt a családjával tölti, a terápiában legfeljebb heti néhány órát. Az autizmussal élő gyermekek számára különösen fontos, hogy hasonló támogatásban részesítsük őket a terápián kívül is.

A tanácsadás során a szülővel megbeszéljük, hogy milyen változtatások szükségesek az otthoni környezetben. Ilyen változtatás lehet például szabályok bevezetése, képes napirend alkalmazása, jutalmazási rendszer kialakítása. Mindezen változtatások bevezetése a családokkal való egyéni beszélgetést követően történik, hiszen az igények, lehetőségek minden család esetében különböznek, ezért azok figyelembevétele mindenképpen szükséges.

A szülő által bevezetendő szabályok

A szülő által bevezetendő szabályokTermészetesen minden családban vannak gyermekekre vonatkozó szabályok. Ezeket a szabályokat a szülők általában szóban közlik, mely egy nem autizmussal élő gyermeknél az esetek többségében beválik. Az autizmussal élő gyermekeknél azonban a szóbeli közlés mellett érdemes a szabályt leírni, lerajzolni, vagy valamilyen szimbólummal ellátni.

Minden emberi közösségnek (pl. család, iskola, munkahely, társadalom) vannak szabályai, melyek arra vonatkoznak, hogy mely viselkedés elfogadható és mely nem (pl. nem szabad másokat megütni). Ezek a szabályok a legtöbbször íratlanok. Szüleink viselkedését utánozva, a dicséretek és elmarasztalások segítségével tanuljuk meg. Az autizmussal élő gyermek számára ez nem elegendő. Számukra ezeket az íratlan társas szabályokat láthatóvá kell tenni, azaz itt is szükség van ezek írásos vagy rajzos megerősítésére a szóbeli közlés mellett.

Néhány fontos szabály, melyek bevezetése legtöbb esetben szükséges

 • köszönés
 • segítségkérés
 • játék/tárgy elkérése
 • „kedvesség” szabály (nem beszélünk csúnyán, nem ütünk meg másokat, stb.)
 • szabad játék szabály (Pl. menj oda és kérdezd meg, hogy „játszhatok veled?”)

Jutalmazási rendszer bevezetése

Autista gyermek - Jutalmazási rendszer bevezetéseA jutalmazási rendszerre is igaz, az, ami a szabályokra. A legtöbb szülő valamilyen módon jutalmazza a gyermekét. A jutalmazás leghétköznapibb formája a dicséret. Egy átlagos fejlődésű gyermek esetében ez a legtöbbször nagyon jól működik. A gyermekek örülnek, ha szüleiknek örömet szereznek és igyekeznek ennek megfelelően viselkedni. Az autizmussal élő gyermek is szeretne a szüleinek megfelelni. Számára azonban anya vagy apa kedves pillantása, simogatása, a hangsúly, ahogy dicséretet mondja nem biztos, hogy értelmezhető. Mivel nem érti, hogy ezek a jelzések azt jelentik, hogy ő jól csinált valamit, ezért nem is fog tudni megfelelni a szüleinek. Fontos, hogy az előző pontban ismertetett szabályokat jutalmazási rendszerrel összekössük. Tehát az elfogadható viselkedést valamilyen módon jutalmazzuk. A jutalmazás a legtöbb esetben tárgyi (pl. matrica, apró ajándék, édesség, nagyobbaknál pontok, melyeket később beválthat).

A jutalmazás segítségével érhetjük el, hogy a gyermeket rávegyük, olyan tevékenységekre is, melyeket nem szívesen tesz meg beszűkült érdeklődése, vagy egyéb nehézségei miatt. Emellett fontos szerepe van a nem kívánt viselkedés kordában tartásában is (pl. túlzott számítógépes játékok használata). Az ilyen viselkedés a jutalmazási rendszerrel egybe kötve kontrollálhatóvá válik, ugyanakkor mégsem vesszük el a gyermektől a számára örömet okozó tevékenységet.

A jutalmazási rendszer kialakítása is egyéni konzultációt igényel a személyre szabottság érdekében. A tanácsadás során a szülőkkel közösen derítjük fel, hogy a gyermek számára mi lehet motiváló, amely így beilleszthető a jutalmazási rendszerbe (pl. valamilyen kedvelt tevékenység).

Képes napirend bevezetése

A képes, vagy rajzos napirend segítségével láthatóvá tesszük az autizmussal élő gyermek számára, hogy mi fog történni a napjában. Az autizmussal élő gyermek számára érthetőbbé válik a környezet elvárása, ha a napirenden látja, hogy épp mit kellene csinálni. Ezen kívül a látható napirend segítségével könnyebbé válik a gyermek számára az egyik tevékenységről a másikra való váltás. A napirend segítségével a váratlan helyzetek elviselését is segíthetjük, azáltal, hogy előre jelezzük, ha bizonyos programok, napi rutinok kivételesen elmaradnak, vagy annak bekövetkezésében nem vagyunk biztosak. (pl. időjárás függő programot a napirendben kérdőjellel jeleníthetünk meg).

A látható napirend tehát, hasonlít egy órarendhez, vagy a felnőttek által használt határidő naplóhoz. Kisebb gyermekek esetében képeket használunk, melyeket falra, mágnestáblára helyezünk el. Az adott tevékenység elvégzését úgy jelöljük, hogy levesszük a képet. Nagyobb gyermekeknél írásos napirendet használhatunk és a tevékenység elvégzését pipával jelölhetjük. A napirendbe beletartozik minden, ami a nap során megtörténik.

Példa egy napirendre

Képes napirend bevezetéseDélelőtt:

 • felkelés
 • felöltözés
 • reggeli
 • fogmosás
 • indulás iskolába/óvodába
 • óvoda

Délután:

 • anyával, apával, nagymamával, stb. haza
 • játék
 • tanulás/játszótér/különóra, stb.
 • vacsora
 • fürdés
 • esti mese
 • alvás

A családokkal való konzultáció során megbeszéljük, hogy milyen lépésekre legyen lebontva a napirend, milyen típusú legyen (rajzos, képes, stb.), hol helyezzék el és minden egyéb felmerülő kérdést ezzel kapcsolatban.

Az autizmussal élő gyermek tanulási környezete

Az autizmussal élő gyermek tanulási környezeteAz autizmussal élő gyermekek számára nehézséget okoz, hogy odafigyeljenek a lényeges információkra. Tehát, amikor tanulnak nem mindig tudják figyelmüket az olvasásra, írásra, matek példára összpontosítani. Figyelmüket sok más tényező vonhatja el (pl. egy apró megcsillanó tárgy, alig hallható zaj). Természetesen minden zavaró inger eltávolítása lehetetlen a gyermek környezetéből. Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy, amit megtehetünk, annak érdekében, hogy tanulása zavartalan legyen, azt meg is tegyük. A kedvenc szuperhősnek, filmnek, játéknak a posztere a falon, az íróasztal fölött. Kedvenc újságok, könyvek, játékok elérhető távolságon belül. A tanuláshoz nem szükséges eszközök az íróasztalon. Ezek mind-mind, olyan tényezők, amelyek jelentősen befolyásolják az autizmussal élő gyermeket a tanulás során. Érdemes arra törekedni, hogy az asztalon rend legyen, csak az adott tantárgy megtanulásához szükséges eszközök legyenek az asztalon. Határozzuk meg, hogy hova tegye azokat a tankönyveket, füzeteket, amelyeket már megtanult és hol találja a következőt.

Érdemes időmérő eszközt is használni a tanuláshoz. Lehetőleg, olyat amin láthatja az idő múlását (pl. timer, amely visszaszámol).

A családokkal való beszélgetés során a gyermek tanulási környezetének kialakításában is személyre szabott segítségnyújtás történik.

Az autizmusról bővebben olvashatnak a felhasznált irodalomban:

 • Frith, U.: Autizmus. A rejtély nyomában. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Mesibov, G., B., Shea, V., Schopler, E.: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Peters, T.: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Simó J.: Pervazív fejlődési zavarok-az autizmus spektrum. In. Vikár A., Vikár Gy., Székács E. Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina Kiadó, Budapest

Merckle Andrea pszichológus

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Merckle Andrea pszichológusMerckle Andrea vagyok. Pszichológusként végeztem 2010-ben. Szerencsésnek tartom magam, mert gyermekekkel foglalkozhatok, amely már egész fiatal koromtól kezdve vágyam volt.

Munkám során a legizgalmasabbnak azt tartom, amikor kapcsolatot teremtek egy gyermekkel és megpróbálom megismerni a gondolatait, személyiségét, egy szóval a világát. Nagy ajándéknak tartom, ha egy gyermek beenged oda.

Célom, hogy megértsem ezt a világot, valamint tapasztalataim és speciális ismereteim birtokában a megértésében segítsem a szülőket is és mindazokat, akik fontos szerepet töltenek be a gyermek életében. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a szülők megértsék a gyermek állapotát és azt, hogy mit jelent az autizmus az ő gyermekük esetében.

Úgy vélem ezzel a tudással harmonikusabb együttéléshez segíthetem hozzá a családokat.

Hiperaktív gyermek viselkedési tünetei

Mivel vizsgálunk?

A kommunikációs zavar az Asperger szindróma és minden más autisztikus zavar jellemzője. Vannak gyermekek, akik egyáltalán nem beszélnek, mások beszélnek, de a nyelv megértésében súlyos nehézségeik vannak, ugyanis szó szerint értenek mindent, nem tudják értelmezni az árnyalatokat. Különösen igaz ez a szociális kapcsolatok, az érzelmek kifejezése kapcsán. Ha szeretnénk közelebb kerülni a gyermek érzéseihez, akkor ezt az általa választott tárgyon, a kedvencén keresztül tehetjük meg a legkönnyebben.

 • Világteszt

  A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer.A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Korosztályra való tekintet nélkül használható, a gyermekben lévő feszültségek és problémák megelevenednek, láthatóvá válnak az építés és a játék közben.

  A világteszt jól használható információkat ad az intelligencianívótól kezdve a személyiségstruktúráig, s megmutatja a gyermek félelmeit, vágyait, konfliktusait, s az esetleges traumáit, lehetőséget ad a gyermeki lélek kulcskérdéseinek megválaszolására.

  A dolgok mögé kell néznünk, és meglátni a nem kézenfekvő dolgokat is, ezt segíti a gyermekkel való beszélgetés a felépített világról. A gyermek a világának bemutatása közben önmagát mutatja be.

 • Rajztesztek

  RajztesztekA rajz a rajzoló gyermek érzelmi, pszichés állapotának tükre, vizuális fogalmakat jelenít meg. A rajzteszt egyszerű feladatokat tartalmaz, kis változtatással olyanokat, amelyeket a gyermekek maguktól is szívesen rajzolnak. A gyermek élményei képi elemekké formálódnak, s ezeket a gyermek a formák és a színek segítségével könnyebben képes megjeleníteni.

  A gyermekek belső világa őszinte, ártatlan, ösztönös világ, gyermekeink a rajzaikon keresztül beszélnek nekünk, de mi gyakran nem értjük meg őket.

  „Remekművemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem nem félnek-e tőle.

  - Miért kellene félnem egy kalaptól? - válaszolták.

  Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt.Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriáskígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. (…)

  Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az 1. számú rajzomat, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott:

  - Ez egy kalap.

  Erre aztán nem beszéltem neki se óriáskígyóról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridzsről beszéltem neki, meg golfról meg politikáról és nyakkendőkről. Az illető felnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismeretségbe.”

  Antoine de Saint-Exupéry

  10 éves koruk után egyre kevesebbet rajzolnak a gyermekek, a rajzok kommunikációs értéke csökkenni kezd, idővel a tudatosság elfedi a rajzok őszinteségét, s az akarat irányítja a gyermeki kezet. Ebben az időszakban a gyermek verbális kifejezőképessége nagyot fejlődik, és egyre inkább képessé válik az érzései, gondolatai szóbeli kifejezésére.

 • C.A.T teszt (Children Apperception Test)

  Children Apperception TestA C.A.T teszt (Children Apperception Test) képei a gyermeket körülvevő világ egy-egy szituációját ábrázolják, s a gyermek ezeket a többjelentésű helyzeteket a korábbi élményei alapján értelmezi. Támpontokat kaphatunk ahhoz, hogy megismerjük a gyermek viselkedését irányító érzéseket, történéseket. A gyermek reakciói mögött zajló belső folyamatok jutnak kifejezésre.

  Elsősorban 3-10 éves gyermekek vizsgálatára alkalmas, de értékes adatokat nyújthat 13-14 éves korban is.

  A teszt vizsgálja az agresszivitást, a testvér-féltékenységet, szorongásokat, a gyermek családi elhelyezkedését, a regressziót.

Hiperaktív gyermek viselkedési tünetei

Sikeres gyermek tréning

Hogyan dolgozunk?

 1. Állapotfelmérés

  Az első találkozás az állapotfelmérés, amikor személyesen megismerkedünk a gyermekkel, és felvesszük a szükséges teszteket. Ez körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe.

  A második találkozáskor megmutatjuk a szülő(k)nek a tesztek eredményeit, tanácsokat adunk, módszereket tanítunk, válaszolunk a kérdésekre, közösen kialakítjuk a gyermek szükségleteinek és egyéniségének megfelelő nevelési vagy fejlesztési stratégiát.

  Ez a találkozás körülbelül egy órát vesz igénybe.

  Az állapotfelmérés díja: 35 000 Ft, melyet az első alkalommal kell kifizetni, a második találkozáskor értelemszerűen nem kell fizetni semmit.

 2. Tanácsadás vagy terápiás foglalkozások

  Ha az állapotfelmérés azt mutatja, hogy a szülőnek vagy a gyermeknek további segítségre (tanácsadásra vagy terápiára) van szüksége, akkor újabb időpontot egyeztetünk.

  Tanácsadás és foglalkozások díja: 9 000 Ft/ 45 perc, melyet alkalmanként kell fizetni.

  Szükség esetén gyógypedagógus bevonásával dolgozunk.

  Nagy földrajzi távolság esetén a skypen történik a tanácsadás, minden más változatlan.

 3. Írásos pszichológiai vélemény

  Ha írásos véleményre, elemzésre van szükség, elkészítjük, ennek díja: 30 000 Ft.

 4. Első interjú

  Az úgynevezett „első interjúra” mindenképpen szükség van, hogy a vizsgálat előtt legyenek ismereteink a gyermekről. Ez az első interjú történhet írásban is és személyesen is. Írásban ingyenes, ha személyesen történik, óradíjat kell érte fizetni.

  • Az ingyenes megoldás:

   Az alább látható linken letölthető a „Gyermek anamnézis” című kérdés-sorozatot. Ha kitöltötted, kérlek küldd el e-mailben (info@sikeres-gyermek.hu) még az első személyes találkozásunkat megelőzően, hogy előre „felkészülhessünk a gyermek élettörténetéből”. Amit küldök, az egy általános kérdéssor, és lehet, hogy nem tudsz majd minden kérdésre válaszolni, mert esetleg nem vonatkozik a gyermekre, vagy elfelejtett dolgokra kérdez rá. Értelemszerűen csak azokat a kérdéseket kell megválaszolni, amelyekre megvan a biztos válasz.

   Gyermek anamnézis
   Az Ingyenes Gyermek anamnézis kérdőív letöltése


   Iratkozzon fel a Sikeres gyermek Hírlevélre is!


  • A fizetős megoldás:

   Ha az anamnézis lapot nem szeretnéd kitölteni, inkább egy személyes találkozás keretében adnál információkat a gyermekedről, akkor a gyermekkel való első találkozás előtt egyeztessünk időpontot a személyes találkozásra.

  Az első interjú díja: 9 000 Ft.

Helyszíne: 1036 Budapest 3. kerület, Szépvölgyi út 1/b. 4/15. térkép »

Jelentkezésed elfogadása után, az Állapotfelmérés időpontját pontosítjuk.

Biztosítunk, hogy az egyedi igényeidet - az adott lehetőségeken belül - messzemenően figyelembe vesszük.

Hogyan neveljünk sikeres gyermeket?
Jelentkezz sikeres gyermek állapotfelmérésre!

Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot az Álapotfelmérés időpont egyeztetése érdekében!

Amennyiben esetleg még nem vettél részt ilyen módszerekkel vezetett tréningeken, és egyelőre nem látod tisztán, miként lenne ez hasznos a számodra, kérjük oszd meg velünk kétségeidet, és ha lehetséges, közösen megtaláljuk a Neked megfelelő megoldást.

További információ
Kérdezz tőlünk!

Kérdésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Hiperaktív gyermek viselkedési tünetei

Csehák Hajnalka pszichológusCsehák Hajnalka vagyok. A felnőtt életem egy részében pedagógusként tanítottam és a gyermekvédelemben dolgoztam, majd valóra váltottam a dédelgetett álmomat: pszichológus lettem. Négy gyermekem született, akiket sosem szűnő szeretettel neveltem fel. S bár az irántuk érzett szeretetem sosem tűnt el, köteteket lehetne megtölteni azokkal a történetekkel, amelyek időnként az idegrendszeremet borzolták.

Szülőnek lenni: nagyon nehéz feladat. Tökéletes szülőnek lenni: elérhetetlen vágy. Elég jó szülőnek lenni: elérhető eredmény.

S a gyermekeink nem is kívánnak ennél többet, ha elég jó szülők vagyunk, a gyermekeink szeretni és küzdeni tudó felnőttek lesznek.

Hiperaktív gyermek viselkedési tünetei

Gyermek problémák

Asperger szindróma » Autizmus spektrum zavar »
Autizmus spektrum zavar a gyermek oldaláról » Autizmus: a szülők szerepe »
Hiperaktív gyermek a családban » Hiperaktivitás: a szülő szerepe »
Dadog a gyermeked? » Agresszív a gyermeked? » Hazudik a gyerek » Nincsennek barátai »
Nem beszél a gyermeked? » Éjszakai felébredés » Bepisilés » Körömrágás »
Gyermek gyász, gyermekek egyéni gyászfeldolgozása » A szülő, a gyermek és a pszichológus »

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

A könyvespolcra ajánljuk

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek

Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkörban

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekekMagyarországon mindenki tudni véli, mit jelent ez a szó: hiperaktivitás. Nomen est omen - mondják - hiper-aktivitásról akkor beszélünk, ha a gyereket nem lehet leállítani, folyton jár a keze, a lába és a szája is. Ebben a könyvben azt szeretném bemutatni, hogy a hiperaktivitás valójában egészen mást jelent; többek között a figyelem, a koncentráció képességének zavarát. Milne Micimackójában nemcsak Tigris, de Malacka, Nyuszi és most fogódzkodjanak meg Füles és maga Micimackó is hiperaktív! Bemutatom őket. igyekszem rávilágítani legjellemzőbb tulajdonságaikra, és abban reménykedem: a szülök és a nevelők ráismernek azokra a gyerekekre, akikre jól illenek a Százholdas Pagony lakóinak vonásai. A könyv második részében az agresszivitással foglalkozom. Azzal, hogy milyen sokféleképpen lehet egy serdülő agresszív, a kamaszos versengéstől kezdve, a kötekedésen át, egészen az antiszociális magatartásig, a bűnözésig. Választ keresek az ősi kérdésig: amikor a gyermek, vagy a serdülő bűnözővé válik - és nem egyszer szörnyű bűncselekményeket követ el - viselkedése mögött genetikai szabályozást kell-e tételeznünk, vagy a környezet személyiségromboló hatását? Hangsúlyozom: keresem a választ; azt nem állítom, hogy meg is adom. Az olvasónak pedig - aki netán hiányolni fogja a kérdés megoldását - André Gide, francia író megszívlelendő mondatával üzenek: „Bízzál azokban, akik az igazságot keresik - és légy gyanakvó, ha valaki meg is találja”.

Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek - tovább a könyvesboltba »

A könyvespolcra ajánljuk

Silvia Franz: A hiperaktív gyerek

Silvia Franz: A hiperaktív gyerekKülönleges érzelmi megnyilvánulások, érzelmi labilitás, a gyermek fáradhatatlanul izeg-mozog, felfokozott állapotban van szórakozott, figyelmetlen, türelmetlen, robbanékony, agresszív, rátámad másokra, de sorolhatnánk a külső jegyeket is - törékeny köröm, száraz foltok az arcon, kényes külső megjelenés, de csak rövid ideig, a szoros ruha zavaró hatása - és még számos, a könyvben leírt tünetek. E kézikönyvben egy olyan doktornő hasznos tanácsait olvashatjuk, aki maga is érintett a kérdésben, ezért tud olyan nyíltan szólni a szülőkhöz és bátorítani, hogy van kiút, bár az göröngyös és hosszú. Részletesen tárgyalja a hiperaktivitás tüneteit. Felteszi a kérdést valójában ez egy rossz természet vagy örökletes tulajdonság, netán környezeti hatás betegség, fertőzés vagy nem megfelelő táplálkozás által kialakult viselkedési forma. A választ is megadja a célirányos kezeléshez, mely nem merül ki a hagyományos orvoslásban, hanem az alternatív gyógymódokat és elsősorban a szülő önálló kezdeményezést is hangsúlyozza. Ezek közül is fontosnak tartja: - a tünetek helyes felismerését, - az okok célratörő megkeresését, - a természetgyógyászatot, - a helyes életvitelt, táplálkozást. Ne feledkezzen meg a legfontosabbról: - a mérhetetlen türelemről és szeretetről. Soha ne adja fel! Valahol még mindig akad tennivaló, próbálkozzon tovább. Tartsa szem előtt azt a nagyon fontos dolgot, hogy minél stabilabbnak látja a gyermek szüleit, annál előbb talál vissza a normális élethez.

Silvia Franz: A hiperaktív gyerek - tovább a könyvesboltba »

A könyvespolcra ajánljuk

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek

Sikeres gyermek Hírlevél

Sikeres gyermek tippek, megoldások elsőkézből.
Sikeres gyermek