Az autizmus spektrum zavar a gyermek oldaláról

Gyakorlati útmutató sikeres gyermekükért aggódó szülőknek

AutizmusHétköznapi használatban autizmusnak nevezzük, a tudomány azonban autizmus spektrum zavarként emlegeti. Az autizmus spektrum zavar (ASD) egy olyan fejlődési zavar, mely az egész személyiségre kihat és egész életen át tartó „állapotként” írható le. Ugyanakkor ez a megfogalmazás sem teljesen tökéletes, hiszen megfelelő, célzott segítségnyújtással a gyermekek állapota változtatható.

Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár a rendellenesség etiológiája (eredete) ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják.

Görög orvosok már Hippokratész idejében leírták, és isteni vagy sátáni erők megnyilvánulásának tartották.

Autizmus (Wikipédia cikk) »

A spektrum zavar kifejezés azt jelenti, hogy az autista gyermekek tüneteiket tekintve elhelyezhetők egy skála bármely pontján, amelynek az egyik végpontján találhatók az „enyhébb” esetek, másik végpontján pedig a „súlyosabb” esetek. „Enyhébb” esetek, azok a gyermekek, akik viselkedése alig tér el egy nem autizmussal élő gyermek viselkedésétől. A szülők felfedezhetnek furcsaságokat a gyermek viselkedésében, de nem olyan mértékűek, amelyek aggodalomra adhatnának okot a nem szakértő szemeknek.

Autizmus a gyermekek oldaláról

Mivel az autizmus jellemzője, hogy a gyermekek nehezen látnak rá saját érzelmeikre, gondolataikra, állapotukra, valamint spontán módon nem jelentkezik az az igény, hogy ezeket megosszák másokkal, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy mi lehet a gyermekek fejében. Ugyanakkor számos beszámolót olvashatunk felnőtt, jó képességű autizmussal élők tollából.

Saját tapasztalataimból a következő megfigyeléseket emelném ki.

 • Autizmussal élő óvodás gyermek

  Játék és alkotótevékenység

  Autizmussal élő óvodás gyermek: Játék és alkotótevékenységAz átlagos fejlődésű óvodás gyermek játéka rugalmas, változatos, gazdag fantáziavilágról ad tanúbizonyságot. A gyermekek eljátsszák, hogy mi történt velük, mi zajlik a fejükben. A babák saját magukat és családtagjaikat szimbolizálják. A játéknak a valós élet adja az alapját, de azt tovább színesítik. A játék során bizonyos tárgyakat helyettesítenek (Pl.: kanál=ceruza, stb.), vagy úgy tesznek mintha ott lenne (pl. amikor az ételt kanalazza). Ez teljesen természetes egy átlagos fejlődésű gyermek számára.

  Az autizmussal élő gyermek ezzel szemben értetlenül állhat, amikor azt látja, hogy társai egy labdára azt mondják, hogy alma és úgy tesznek, mintha beleharapnának. Akár meg is ijedhet ilyen helyzetben. Az ő szemszögéből ugyanis úgy tűnhet, mintha megőrültek volna az emberek, hiszen, olyat akarnak megenni, ami nem étel, hanem egy tárgy. Amennyiben mégis részt vesz az ilyen jellegű szimbolikus játékokban nem engedi, hogy társai változtassanak valamit rajta.

  Az autizmussal élő gyermekek általában nem értik, hogy a babák, a kicsinyített tárgyak, a valós embereket - akár saját magukat és családtagjaikat-, illetve tárgyakat szimbolizálhatnak.Az autizmussal élő gyermekek általában nem értik, hogy a babák, a kicsinyített tárgyak, a valós embereket - akár saját magukat és családtagjaikat-, illetve tárgyakat szimbolizálhatnak. Az általa egyszer már megtanult játéktól való eltérés idegességet, frusztráció válthat ki, mivel fantáziaműködése nem teszi lehetővé, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a játék menetéhez. A kimenetel így bizonytalan, ami félelmet kelthet benne. Azt is tapasztalhatjuk, hogy kedvenc rajzfilmjének, meséjének egy jelenetét játssza le újra és újra, akár szóról szóra a szöveget is mondja hozzá. Ez abban az esetben gyakori, ha a gyermek nem érzi biztonságban magát, ilyenkor saját világába menekül vissza.

  Rajzolás, festés során szintén azt tapasztaljuk, hogy az átlagos fejlődésű gyermek rajzai változatosak. Mivel azok a gyermek gondolatainak, érzelmeinek kifejezési módja, addig az autizmussal élő gyermek gyakran ugyanazt rajzolja. Ez legtöbbször a kedvelt érdeklődési körbe tartozó témákat jelenti (pl. vonatok, autók). Előfordulhat, hogy a gyermek szívesen rajzolna mást is, de mivel fantáziaműködése nem teszi lehetővé, hogy mást alkosson, ezért nem tud mást rajzolni. Úgy is mondhatnánk, hogy nincs ötlete, hogy mi mást rajzoljon.

  Beszéd és irányíthatóság

  Az autizmussal élő gyermek sokszor úgy tűnik, mintha nem értené, amit mondunk neki.Az átlagos fejlődésű gyermek az esetek többségében szóbeli utasítások segítségével irányíthatóak. Láthatóan megérti, hogy mit szeretnénk tőle és megteszi, vagy egyértelműen kifejezi, hogy nem szeretné megtenni.

  Az autizmussal élő gyermek sokszor úgy tűnik, mintha nem értené, amit mondunk neki. Az autizmussal élő gyermek számára a túl sok szóbeli közlés telítődést eredményezhet. Amit ilyenkor átélhet ahhoz hasonlítható, mint, amikor zsúfolt bevásárló központban vagyunk. Rengeteg ember van körülöttünk, mindenféle zajok, hangok, zörejek vesznek körül. A legtöbb ember számára egy ilyen helyzet feszültséghez, kellemetlen érzéshez vezet. Az autizmussal élő gyermek számára ilyen lehet a túl sok beszéd is, ami körülveszi őket. A túlterhelésre adott reakció, hogy kevesebb ingert enged be. Ez nem szándékos, hanem automatikus védekező reakciója az idegrendszerének. Ilyenkor azt láthatjuk, hogy nagyon lassan reagál, alig lehet a figyelmét felkelteni.

  Érzelmek kifejezése és értelmezése

  Az autizmussal élő gyermeken sok esetben nem lehet látni az öröm, vagy bánat jeleit.Az átlagos fejlődésű gyermek az esetek többségében a helyzetnek megfelelően fejezik ki az érzelmeiket. Nevetnek, ha jó dolog történik, és szomorúak, ha valami rossz dolog történik velük.

  Az autizmussal élő gyermeken sok esetben nem lehet látni az öröm, vagy bánat jeleit. Ez nem azt jelenti, hogy nem is éli meg ezeket az érzéseket, hanem azt, hogy az arcán, testtartásán nem tudja megjeleníteni. Az átlagos fejlődésű gyermekek az esetek többségében vigasztalnak, ha valaki szomorú és nevetnek, ha valaki más is nevet. Az autizmussal élő gyermekek sok esetben mások érzelmeire nem reagálnak megfelelően. Előfordulhat, hogy nevet, ha valaki sír, vagy mérges. Ez nem azért van, mert a gyermek rosszindulatú, hanem azért, mert nem biztos, hogy érti, mit érez a másik és nem tudja mi a helyes viselkedés. Elképzelhető, hogy a hang, amit egy síró személy kiad, vagy egy lecsorduló könnycsepp vicces, figyelemfelkeltő, esetleg félelmetes számára, ezért reagál nem megfelelően.

  A nem autizmussal élő gyermekek, ha szomorúak vigaszt keresnek a szüleiknél, vagy más személyeknél. Az autizmussal élő gyermekeknél ez sem jellemző minden esetben. A gyermek érzékeny lehet az érintésre ezért reagálhat elutasítással, ha a szülő meg akarja ölelni, vagy simogatni. Ez nem jelenti azt, hogy nem vágynak a megnyugtatásra. Esetükben más módot kell találni erre.

  Szabadidő eltöltése

  Az autizmussal élő gyermek ilyenkor tanácstalanná válhat. Nem tudja eldönteni, hogy mit játsszon, kivel játsszon.Az óvodai környezetben nagyon gyakoriak a szabad játékhelyzetek. Az átlagos fejlődésű gyermek esetében ezek az időszakok a legizgalmasabbak. Azt játszhatnak, amit akarnak és azzal, akivel akarnak. Az autizmussal élő gyermek ilyenkor tanácstalanná válhat. Nem tudja eldönteni, hogy mit játsszon, kivel játsszon. Amennyiben mégis sikerül eldönteni, hogy mit játsszon, de az a játék nem elérhető számára (pl. nem találja, más játszik vele), akkor nem biztos, hogy tud segítséget kérni. Elképzelhető, hogy szeretne játszani egy gyermekkel, de nem tudja, hogyan szólítsa meg. Az átlagos fejlődésű gyermek élvezettel veti bele magát a játékokba ilyenkor. Az autizmussal élő gyermeknél azt tapasztalhatjuk, hogy ilyenkor csak járkál a szobában, vagy leül valahova. Esetleg rombolni kezd, vagy bánt másokat. Ez azért lehet, mert a gyermek így próbálja kifejezni, hogy abban a helyzetben nehézsége van és segítségre szorul. Más módszere nincs azonban, hogy ezt elmondja.

 • Autizmussal élő iskolás gyermek

  A barátkozás nehézségei

  Autizmussal élő iskolás gyermek: A barátkozás nehézségeiIskoláskorban a gyermekek érdeklődése egyre inkább a társaik felé fordul. Igaz lehet ez az autizmussal élő gyermekekre is. Amíg a nem autizmussal élő gyermekek megfelelően tudnak bekapcsolódni egy játékhelyzetbe vagy fenntartani egy beszélgetés, addig az autizmussal élő gyermekek ezt nem mindig tudják megtenni. Az átlagos fejlődésű gyermekek, főleg a fiúk ebben a korban már viccelődnek, ugratják egymást. Az autizmussal élő gyermekek ezt nem mindig értik. Megsértődhetnek, megijedhetnek ezekben a helyzetekben. Az osztálytársak szintén nem érthetik, hogy az egyik társuk miért viselkedik így. A többi gyermek emiatt elutasíthatja, kinevetheti, vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyhatja az autizmussal élő gyermeket. Az autizmussal élő gyermek azt élheti meg, hogy nem szeretik, bántják, egyedül van az osztályban. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy nem veszi észre, hogy társai provokálják, kinevetik őt és a gyerekek közeledését barátságosságnak fogja fel.

  Az autizmussal élő gyermekek gyakran nem fejezik ki megfelelően az érdeklődésüket más gyerekkel szemben. Nem mennek oda hozzájuk beszélgetni vagy játszani, csak várják, hogy hozzájuk menjenek oda. A többi gyermek azonban ezt érdektelenségnek foghatja fel. Az autizmussal élő iskolás gyermekek viszont nem érthetik, hogy miért nem játszanak velük, mivel az esetek többségében nem érzékelik, hogy saját furcsa, szokatlan viselkedésük az oka társak elmaradozásának. Az is előfordulhat azonban, hogy nincs igényük társaságra ebben az életkorban még. Inkább zavarják őket a többiek a zajongásukkal, játékaikkal, kérdezgetéseikkel.

  Barátság megértése

  Autizmussal élő iskolás gyermek: Barátság megértéseA nem autizmussal élő gyermekeket, ha megkérdezzük, hogy ki a barátja és miért barátok, akkor általában olyan válaszokat kapunk, hogy az, akivel együtt szokott játszani és azért barátok, mert ugyanaz érdekli őket, szeretnek együtt lenni, megvédik egymást, stb. Az autizmussal élő gyermekek nem mindig értik a barátság fogalmát. Előfordulhat, hogy barátjának nevezi azt a gyereket, akivel egyszer beszélgetett, aki mellette ül a padban, vagy akivel csak köszönni szoktak egymásnak. Ezért megtévesztő lehet a gyermekek beszámolója a barátaikról, hiszen, olyan gyermekeket is a barátaik közé sorolnak, akikkel valójában nincs ilyen kapcsolatuk. Amennyiben kicsit többet kérdezgetjük a barátokról kiderülhet, hogy semmit nem tud róla, talán még csak nem is beszélgettek 1-2 szónál többet. A gyermekek az esetek többségében nem hazudnak, hanem nem tudják kit nevezhetnek barátjuknak és kit nem.

  Tanórai helyzet

  Autizmussal élő iskolás gyermek: Tanórai helyzetAz autizmussal élő gyermekek számára a tanórát időnként nehéz követni, mert a szóbeli információ megértése sokkal több időt vesz igénybe számukra. A gyermek azt tapasztalhatja, hogy mire megértette, hogy mit kell csinálni a többiek már tovább haladtak. A tanár számára pedig úgy tűnhet a gyermek nem figyel oda, szétszórt, nem követi az órát. Az is előfordulhat, hogy a gyermek nem fejezi ki, hogy odafigyel. Miközben a tanár beszél ő nem néz rá, akár még hátat is fordíthat. Amikor a gyermekre rászólnak emiatt, gyakran nem érti, hogy miért szóltak rá, hiszen ő figyelt. Valóban, sok esetben a gyermek mindent képes elmondani, amit mondtak neki, csak azt nem tudja, hogy a tanító néni abból gondolja, hogy figyel, ha ránéz.

  Az is előfordulhat, hogy figyelmezteti a tanító nénit, ha az óra végéhez közelednek és a sem ritka, hogy kijavítja, ha valamit rosszul mondott és esetleg az a téma az ő érdeklődési körébe esik, ami miatt elképzelhető, hogy tényleg többet tud a tanító néninél. Ilyenkor nem érti, hogy miért szidták le, hiszen ő az igazat mondta. Az idő tényleg két perc múlva lejár és valóban jobban tudott esetleg valamit.

Mindezen jellemzők kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkban megtalálhatók. Az autizmus spektrum zavar abban az esetben áll fel, ha szociális készségek területén, a kommunikáció területén és az úgynevezett rugalmas viselkedésszervezés területén, olyan mértékű minőségi eltérést tapasztalnak a szakemberek, amely lehetővé teszi ennek a zavarnak a kimondását. Ennek megállapításához azonban egy szakemberekből álló csapatra van szükség.

Az autizmusról bővebben olvashatnak a felhasznált irodalomban:

 • Frith, U.: Autizmus. A rejtély nyomában. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Mesibov, G., B., Shea, V., Schopler, E.: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Peters, T.: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Simó J.: Pervazív fejlődési zavarok-az autizmus spektrum. In. Vikár A., Vikár Gy., Székács E. Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina Kiadó, Budapest

Merckle Andrea pszichológus

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Merckle Andrea pszichológusMerckle Andrea vagyok. Pszichológusként végeztem 2010-ben. Szerencsésnek tartom magam, mert gyermekekkel foglalkozhatok, amely már egész fiatal koromtól kezdve vágyam volt.

Munkám során a legizgalmasabbnak azt tartom, amikor kapcsolatot teremtek egy gyermekkel és megpróbálom megismerni a gondolatait, személyiségét, egy szóval a világát. Nagy ajándéknak tartom, ha egy gyermek beenged oda.

Célom, hogy megértsem ezt a világot, valamint tapasztalataim és speciális ismereteim birtokában a megértésében segítsem a szülőket is és mindazokat, akik fontos szerepet töltenek be a gyermek életében. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a szülők megértsék a gyermek állapotát és azt, hogy mit jelent az autizmus az ő gyermekük esetében.

Úgy vélem ezzel a tudással harmonikusabb együttéléshez segíthetem hozzá a családokat.

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Mivel vizsgálunk?

A kommunikációs zavar az Asperger szindróma és minden más autisztikus zavar jellemzője. Vannak gyermekek, akik egyáltalán nem beszélnek, mások beszélnek, de a nyelv megértésében súlyos nehézségeik vannak, ugyanis szó szerint értenek mindent, nem tudják értelmezni az árnyalatokat. Különösen igaz ez a szociális kapcsolatok, az érzelmek kifejezése kapcsán. Ha szeretnénk közelebb kerülni a gyermek érzéseihez, akkor ezt az általa választott tárgyon, a kedvencén keresztül tehetjük meg a legkönnyebben.

 • Világteszt

  A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer.A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Korosztályra való tekintet nélkül használható, a gyermekben lévő feszültségek és problémák megelevenednek, láthatóvá válnak az építés és a játék közben.

  A világteszt jól használható információkat ad az intelligencianívótól kezdve a személyiségstruktúráig, s megmutatja a gyermek félelmeit, vágyait, konfliktusait, s az esetleges traumáit, lehetőséget ad a gyermeki lélek kulcskérdéseinek megválaszolására.

  A dolgok mögé kell néznünk, és meglátni a nem kézenfekvő dolgokat is, ezt segíti a gyermekkel való beszélgetés a felépített világról. A gyermek a világának bemutatása közben önmagát mutatja be.

 • Rajztesztek

  RajztesztekA rajz a rajzoló gyermek érzelmi, pszichés állapotának tükre, vizuális fogalmakat jelenít meg. A rajzteszt egyszerű feladatokat tartalmaz, kis változtatással olyanokat, amelyeket a gyermekek maguktól is szívesen rajzolnak. A gyermek élményei képi elemekké formálódnak, s ezeket a gyermek a formák és a színek segítségével könnyebben képes megjeleníteni.

  A gyermekek belső világa őszinte, ártatlan, ösztönös világ, gyermekeink a rajzaikon keresztül beszélnek nekünk, de mi gyakran nem értjük meg őket.

  „Remekművemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem nem félnek-e tőle.

  - Miért kellene félnem egy kalaptól? - válaszolták.

  Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt.Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriáskígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. (…)

  Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az 1. számú rajzomat, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott:

  - Ez egy kalap.

  Erre aztán nem beszéltem neki se óriáskígyóról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridzsről beszéltem neki, meg golfról meg politikáról és nyakkendőkről. Az illető felnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismeretségbe.”

  Antoine de Saint-Exupéry

  10 éves koruk után egyre kevesebbet rajzolnak a gyermekek, a rajzok kommunikációs értéke csökkenni kezd, idővel a tudatosság elfedi a rajzok őszinteségét, s az akarat irányítja a gyermeki kezet. Ebben az időszakban a gyermek verbális kifejezőképessége nagyot fejlődik, és egyre inkább képessé válik az érzései, gondolatai szóbeli kifejezésére.

 • C.A.T teszt (Children Apperception Test)

  Children Apperception TestA C.A.T teszt (Children Apperception Test) képei a gyermeket körülvevő világ egy-egy szituációját ábrázolják, s a gyermek ezeket a többjelentésű helyzeteket a korábbi élményei alapján értelmezi. Támpontokat kaphatunk ahhoz, hogy megismerjük a gyermek viselkedését irányító érzéseket, történéseket. A gyermek reakciói mögött zajló belső folyamatok jutnak kifejezésre.

  Elsősorban 3-10 éves gyermekek vizsgálatára alkalmas, de értékes adatokat nyújthat 13-14 éves korban is.

  A teszt vizsgálja az agresszivitást, a testvér-féltékenységet, szorongásokat, a gyermek családi elhelyezkedését, a regressziót.

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek tréning

Hogyan dolgozunk?

 1. Állapotfelmérés

  Az első találkozás az állapotfelmérés, amikor személyesen megismerkedünk a gyermekkel, és felvesszük a szükséges teszteket. Ez körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe.

  A második találkozáskor megmutatjuk a szülő(k)nek a tesztek eredményeit, tanácsokat adunk, módszereket tanítunk, válaszolunk a kérdésekre, közösen kialakítjuk a gyermek szükségleteinek és egyéniségének megfelelő nevelési vagy fejlesztési stratégiát.

  Ez a találkozás körülbelül egy órát vesz igénybe.

  Az állapotfelmérés díja: 35 000 Ft, melyet az első alkalommal kell kifizetni, a második találkozáskor értelemszerűen nem kell fizetni semmit.

 2. Tanácsadás vagy terápiás foglalkozások

  Ha az állapotfelmérés azt mutatja, hogy a szülőnek vagy a gyermeknek további segítségre (tanácsadásra vagy terápiára) van szüksége, akkor újabb időpontot egyeztetünk.

  Tanácsadás és foglalkozások díja: 9 000 Ft/ 45 perc, melyet alkalmanként kell fizetni.

  Szükség esetén gyógypedagógus bevonásával dolgozunk.

  Nagy földrajzi távolság esetén a skypen történik a tanácsadás, minden más változatlan.

 3. Írásos pszichológiai vélemény

  Ha írásos véleményre, elemzésre van szükség, elkészítjük, ennek díja: 30 000 Ft.

 4. Első interjú

  Az úgynevezett „első interjúra” mindenképpen szükség van, hogy a vizsgálat előtt legyenek ismereteink a gyermekről. Ez az első interjú történhet írásban is és személyesen is. Írásban ingyenes, ha személyesen történik, óradíjat kell érte fizetni.

  • Az ingyenes megoldás:

   Az alább látható linken letölthető a „Gyermek anamnézis” című kérdés-sorozatot. Ha kitöltötted, kérlek küldd el e-mailben (info@sikeres-gyermek.hu) még az első személyes találkozásunkat megelőzően, hogy előre „felkészülhessünk a gyermek élettörténetéből”. Amit küldök, az egy általános kérdéssor, és lehet, hogy nem tudsz majd minden kérdésre válaszolni, mert esetleg nem vonatkozik a gyermekre, vagy elfelejtett dolgokra kérdez rá. Értelemszerűen csak azokat a kérdéseket kell megválaszolni, amelyekre megvan a biztos válasz.

   Gyermek anamnézis
   Az Ingyenes Gyermek anamnézis kérdőív letöltése


   Iratkozzon fel a Sikeres gyermek Hírlevélre is!


  • A fizetős megoldás:

   Ha az anamnézis lapot nem szeretnéd kitölteni, inkább egy személyes találkozás keretében adnál információkat a gyermekedről, akkor a gyermekkel való első találkozás előtt egyeztessünk időpontot a személyes találkozásra.

  Az első interjú díja: 9 000 Ft.

Helyszíne: 1036 Budapest 3. kerület, Szépvölgyi út 1/b. 4/15. térkép »

Jelentkezésed elfogadása után, az Állapotfelmérés időpontját pontosítjuk.

Biztosítunk, hogy az egyedi igényeidet - az adott lehetőségeken belül - messzemenően figyelembe vesszük.

Hogyan neveljünk sikeres gyermeket?
Jelentkezz sikeres gyermek állapotfelmérésre!

Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot az Álapotfelmérés időpont egyeztetése érdekében!

Amennyiben esetleg még nem vettél részt ilyen módszerekkel vezetett tréningeken, és egyelőre nem látod tisztán, miként lenne ez hasznos a számodra, kérjük oszd meg velünk kétségeidet, és ha lehetséges, közösen megtaláljuk a Neked megfelelő megoldást.

További információ
Kérdezz tőlünk!

Kérdésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Gyermek problémák

Asperger szindróma » Autizmus spektrum zavar »
Autizmus spektrum zavar a gyermek oldaláról » Autizmus: a szülők szerepe »
Hiperaktív gyermek a családban » Hiperaktivitás: a szülő szerepe »
Dadog a gyermeked? » Agresszív a gyermeked? » Hazudik a gyerek » Nincsennek barátai »
Nem beszél a gyermeked? » Éjszakai felébredés » Bepisilés » Körömrágás »
Gyermek gyász, gyermekek egyéni gyászfeldolgozása » A szülő, a gyermek és a pszichológus »

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek

Sikeres gyermek Hírlevél

Sikeres gyermek tippek, megoldások elsőkézből.
Sikeres gyermek