Mi az az autizmus? - Az autizmus spektrum zavar

Gyakorlati útmutató sikeres gyermekükért aggódó szülőknek

AutizmusHétköznapi használatban autizmusnak nevezzük, a tudomány azonban autizmus spektrum zavarként emlegeti. Az autizmus spektrum zavar (ASD) egy olyan fejlődési zavar, mely az egész személyiségre kihat és egész életen át tartó „állapotként” írható le. Ugyanakkor ez a megfogalmazás sem teljesen tökéletes, hiszen megfelelő, célzott segítségnyújtással a gyermekek állapota változtatható.

Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár a rendellenesség etiológiája (eredete) ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják.

Görög orvosok már Hippokratész idejében leírták, és isteni vagy sátáni erők megnyilvánulásának tartották.

Autizmus (Wikipédia cikk) »

A spektrum zavar kifejezés azt jelenti, hogy az autista gyermekek tüneteiket tekintve elhelyezhetők egy skála bármely pontján, amelynek az egyik végpontján találhatók az „enyhébb” esetek, másik végpontján pedig a „súlyosabb” esetek. „Enyhébb” esetek, azok a gyermekek, akik viselkedése alig tér el egy nem autizmussal élő gyermek viselkedésétől. A szülők felfedezhetnek furcsaságokat a gyermek viselkedésében, de nem olyan mértékűek, amelyek aggodalomra adhatnának okot a nem szakértő szemeknek.

Az ilyen gyermekek szívesen és gyakran megfelelő módon teremtenek kapcsolatot. Udvariasan köszönnek a felnőttnek, gyereknek. Beszélgetés során a gyakran a szemünkbe néznek. A változásokra nem feltétlenül reagálnak dührohammal, jellemzőbb, hogy többször újra és újra rákérdeznek a változásra, annak ellenére, hogy már hallották a választ. Szóban kérnek segítséget, ha szükséges, de, ha nem kapnak azonnal választ, akkor nincs más módszerük, hogy felhívják magukra a figyelmet (pl. ránéz az illetőre, közelebb megy hozzá, megérinti).

Segítünk Neked
Szeretnéd megosztani valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk készséggel válaszol, ha aktuális családi problémáiddal, kapcsolataiddal, lelki gondjaiddal keresed fel őt.

Kattints ide »

Ugyanakkor ez a legritkább esetben tűnik fel egy óvodai környezetben, vagy otthon a szülőnek. Előfordulhat, hogy az enyhe tüneteket mutató gyermekek viselkedésében az az egyetlen feltűnő, hogy nagyon leköti egy-egy játék, érdeklődési kör. Mindig ugyanazzal akar játszani, arról akar beszélni. Más játékkal magától nem játszik, ugyanakkor rávehető, nem tiltakozik ellene. Ilyenkor azonban tanácstalannak tűnik a játék során, nem tudja mit kezdjen vele. Gyakran elfogadja a társai, vagy felnőtt által javasolt játékmenetet és azt követi. Beszéde választékos lehet, akár felnőttes szófordulatokat is használhat, ami megtévesztő lehet, mivel a környezet úgy gondolja, az ilyen gyermeknek nincsen nehézsége a kommunikációval.

„Súlyosabb” eseteknél a beszédfejlődés megkéshet. A gyermek nem hallgat a nevére. Játékaival nem játszik. A gyermekek közeledését elutasítja, esetleg félelmet fejez ki velük szemben. Úgy tűnhet, mintha indokolatlanul hisztizne. Ilyenkor, kiabál, megüt másokat, esetleg saját magát is bánthatja és nehéz megnyugtatni. Visszhangszerűen ismétli, amit mondanak neki, vagy kérdeznek tőle. Nehéz vele kapcsolatot teremteni, úgy tűnik, mintha nem értené, amit mondanak neki. Nehéz irányítani. Furcsa, ismétlődő mozgásformákat mutat (pl. repkedő kézmozdulatok).

Az autizmust teljes mértékben genetikai eredetű idegrendszeri fejlődési eltérés okozza. Nem a helytelen nevelés.Az autizmus spektrum zavar bármilyen IQ (intelligencia hányados) mellett előfordulhat. Autizmussal élő személyek tehát lehetnek akár átlagos, akár kiemelkedő intellektusúak is és akár értelmi sérültek is.

Az autizmust teljes mértékben genetikai eredetű idegrendszeri fejlődési eltérés okozza. Nem a helytelen nevelés. Az autizmussal élő gyermek számára nem megfelelő nevelési módszerek azonban befolyásolhatják az állapotukat, de semmiképp sem okozhatják. Esetükben nem megfelelő nevelési módszernek tekinthetők a kizárólag szóban elhangzó utasítások, szabályok, magyarázatok. Több lépést tartalmazó szóbeli utasítások. Túl gyakran, a gyakran a gyermek számára követhetetlenül változó jutalmazási rendszer.

Megfelelő nevelési módszer a szóbeli közlés mellett az utasítások, szabályok, magyarázatok láthatóvá tétele képes, vagy írásos formában. Jutalmazási rendszer segítségével az elfogadható és nem elfogadható viselkedések kihangsúlyozása és ezek következetes alkalmazása. Új, nem megszokott helyzetekre való felkészítés látható formában (írottan, rajzosan).

Legfontosabb az autizmussal élő gyermek esetében, hogy elfogadjuk és megértsük, hogy a viselkedése mögött nem szándékosság rejlik.Legfontosabb az autizmussal élő gyermek esetében, hogy elfogadjuk és megértsük, hogy a viselkedése mögött nem szándékosság rejlik. A gyermek az esetek többségében nem azért nem tesz meg valamit, mert nem akarja, hanem mert nem tudja megtenni. Ezt nem mindig könnyű elfogadni a szülőnek. Főleg egy olyan gyermek esetében, aki okos és sok helyzetben kiemelkedően teljesít. Fontos megérteni, hogy, azok a területek, amelyekben a gyermek jó teljesítményt mutat másfajta tudást igényelnek. Lehet egy gyermek bármilyen jó matekból, fejből tudhat nagy mennyiségű adatokat, könnyen megjegyezhet bármit, amit korábban látott. Ez nem jelenti azt, hogy érti, hogy mi zajlik az emberek fejében és ezáltal képes ahhoz igazítani viselkedését.

Az autizmus tünetei

A tünetek 3 területen jelentkeznek. A szociális készségek területén, a kommunikáció területén és az úgynevezett rugalmas viselkedésszervezés területén. A szociális-és kommunikációs készségek területe nagyon összefonódik és a mindennapi életben igen nehéz elválasztani. Nagyon jellemző az autizmus spektrum zavarra, hogy a tünetek rendkívül színes és változatos módon jelentkezhetnek. Ahány gyermek, annyiféle megnyilvánulási forma. Bizonyos általánosságok azonban megfigyelhetőek.

 • Autizmus kommunikáció eltérései

  Az autizmussal élő gyermekek nem értik a kommunikáció funkcióját.A kommunikáció területén a leglényegesebb különbség egy átlagos fejlődésű gyermekhez képest, hogy az autizmussal élő gyermekek nem értik a kommunikáció funkcióját.

  Beszélő gyermeknél azt tapasztalhatjuk, hogy a beszédet nem használja kommunikációra.

  Nem tud segítséget kérni, nem tudja megfogalmazni igényeit, egy bizonyos életkor elérésével érzéseit vagy gondolatatit. A környezet sok esetben ebből annyit érzékel, hogy a gyermek „hisztis”, indokolatlan dührohamai vannak.

  Az is feltűnő lehet a környezet számára, hogy gyakran visszhangszerűen ismétlik, amit a mondtak nekik, vagy kérdeztek tőlük. Előfordulhat, hogy korábban hallott vagy látott meséből ismételgetnek részleteket, akár megfelelő helyen válaszként is alkalmazzák azokat.

  Nem beszélő gyermek esetében a beszéd hiányában nem próbál más eszközök segítségével kommunikálni a környezetével (gesztusok, szemkontaktus, stb.).

  Úgy tűnhet, mintha az embereket tárgyként használná. Kezüket húzza, ha szüksége van valamire, vagy ráteszi, arra a tárgyra, eszközre, amit használni szeretne.

  Sok jól beszélő gyermeknél tapasztalhatjuk, hogy egy beszélgetés során nem törekszik kölcsönösségre, nem kérdez vissza, nem érdeklődik a partner állapota, gondolatai, érzései felől, ha kérdez nem érdekli a válasz.

  Gyakori lehet, hogy szó szerint értelmeznek absztrakt kifejezéseket, udvariassági formulákat, melyekre nem megfelelően reagálnak (pl. Ide tudnád nekem adni azt? kérdésre nem hajtja végre a cselekvést, mert a kérdés konkrét értelemben az ő képességeire vonatkozott és nem érti, hogy valójában egy felszólítási szándék van mögötte).

 • Autizmus szociális készségek eltérései

  Autizmus szociális készségek eltéréseiA szociális készségek területén is nagyon változatos képet mutatnak az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek.

  Előfordulhat, hogy elszigetelődnek a kortársaktól, nem kezdeményeznek és nem is fogadják el a kezdeményezést, sőt akár el is utasíthatják társaikat.

  Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy bár nem kezdeményeznek, de elfogadják a közeledést. A közös tevékenység során azonban nehézségekbe ütköznek, mert nem értik, vagy nem tudják alkalmazni az íratlan szociális szabályokat (pl. nem bántunk másokat, elkérjük a játékot).

  Az is előfordulhat, hogy a gyermek kezdeményez kortársak, kisebb vagy nagyobb gyermekek, akár felnőttek irányába is, de nem megfelelően teszi azt. Tapasztalhatunk túlzott közvetlenséget (pl. ölelgetés), vagy durvaságot a kezdeményezések során.

  A környezet számára az is feltűnő lehet, hogy ezek a gyermekek, bár a kortársakkal nem, de gyakran kisebb vagy nagyobb gyermekekkel, esetleg felnőttekkel könnyebben teremtenek és tartanak fenn kapcsolatot.

  Előfordulhat, hogy a gyermek akaratlanul megbánt másokat, bizonyos kijelentéseivel, megjegyzéseivel, mert nem ismeri fel, hogy adott helyzetben mit szabad és mit nem (pl. ha nem örül az ajándéknak, akkor megmondja, vagy hangosan kijelenti, ha valakit csúnyának talál).

  A szociális készségek nehézsége hátterében elsősorban az úgynevezett tudatelméleti zavar áll. A gyermek nem, vagy nagyon nehezen értelmezi mások viselkedését, amely alapján következtetni tudna, hogy mi lehet a másik fejében, legyen az akár érzelem, gondolat, szándék, stb. Ennek a tudásnak a hiányában a társas világ bejósolhatatlan, zavaros és félelmetes lehet a gyermek számára, ami temperamentumtól függően eredményezheti a visszahúzódást, vagy a nem megfelelő kapcsolatteremtési próbálkozásokat. A gyermek emiatt nehezen értelmezi a reakciókat is, ezért a tapasztalatokból spontán módon nehezen tanul.

 • Autizmus rugalmas viselkedésszervezés

  Autizmus rugalmas viselkedésszervezésA harmadik területen olyan tüneteket tapasztalunk, amely a fantáziaműködéssel és a viselkedés megszervezésével áll kapcsolatban.

  Az autizmussal élő gyermekeknek általában szegényes a fantáziaműködése, emiatt azt tapasztalhatjuk, hogy nem játszik megfelelően a játékokkal, vagy nem is érdeklik egyáltalán azok a játékok, amik a többi gyermeket.

  Amennyiben már elfogadott egy játékot nem érdeklik az új játékok, legyenek azok bármilyen színesek, érdekesek, figyelemfelkeltőek. Gyakori, hogy az autóknak inkább a kerekeit pörgetik, vagy a kisebb részleteit vizsgálgatják.

  A sokszínű megnyilvánulási forma erre a területre is jellemző. Előfordulhat, hogy megfelelően játszik a játékokkal, de mindig ugyanazt, többször ismételve, melyből nehéz kimozdítani.

  Iskolás gyermekeknél is gyakran tapasztaljuk, hogy egy-két terület, téma nagyon érdekli, melyről mindent elolvas, megnéz, megszerez. Szinte csak erről lehet vele beszélgetni, amint másra terelődik a téma, bezárkózik, nem akar beszélgetni. Ezen a területen azonban rendkívül nagy tudással, információhalmazzal rendelkezik.

  Az úgynevezett szimbolikus játékok (pl. babaház, főzőcskézés, katonák) nem vagy sokkal később jelennek meg náluk. Ez esetben is tiltakoznak a számukra szokatlan játékhasználattól (pl. ha egy ceruzát használunk kanál helyett, amikor azt játsszuk, hogy megkeverünk valamit).

  Ugyanakkor gyakori, hogy az olyan játékokat, melyek egyértelmű a használata nagy kedvvel csinálják és nagy ügyességre tesznek szert benne (pl. formaegyeztetők).

  Nehezen válnak önállóvá. Az öltözködés, mindennapi rutinok (WC használat, fürdés, fogmosás) cselekvési sorrendjét nehezen jegyzik meg, egy-egy lépést kihagyva, vagy lassan hajtják végre. Kortársaikhoz képest sokkal több, vagy tovább tartó segítséget igényelnek.

  Egyes gyermekeknél akár a legkisebb - környezet számára egyáltalán nem feltűnő - változás is intenzív reakciókat válthat ki, mások sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem reagálnak negatívan erre a helyzetre.Ennek a területnek az érintettségét jelzi az is, hogy ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz és nehezen tűrik a változást. Észreveszik, ha egyes tárgyak más helyre kerültek, tiltakozhatnak az új ruha viselése ellen, vagy, akár évszakváltásnál az évszaknak megfelelő ruhára váltás ellen. Könnyen beleragadhatnak egy-egy tevékenysége, azaz, nehezen hagyják abba, hogy egy újba kezdjenek bele. Előfordulhat, hogy ragaszkodnak, ahhoz, hogy mindig ugyanazon az útvonalon menjenek iskolába, nagymamához, stb. A változásokra adott reakció is nagyon változó mértékű lehet. Egyes gyermekeknél akár a legkisebb - környezet számára egyáltalán nem feltűnő - változás is intenzív reakciókat válthat ki, mások sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem reagálnak negatívan erre a helyzetre.

  Furcsa mozdulatokat is tapasztalhatunk náluk (pl. repkedéshez hasonló kézmozdulatok), amelyek leggyakrabban valamilyen örömteli tevékenység közben, vagy épp ellenkezőleg unalmukban lépnek fel.

Mindezen jellemzők kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkban megtalálhatók. Az autizmus spektrum zavar abban az esetben áll fel, ha mindhárom területen, olyan mértékű minőségi eltérést tapasztalnak a szakemberek, amely lehetővé teszi ennek a zavarnak a kimondását. Ennek megállapításához azonban egy szakemberekből álló csapatra van szükség.

Az autizmusról bővebben olvashatnak a felhasznált irodalomban:

 • Frith, U.: Autizmus. A rejtély nyomában. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Mesibov, G., B., Shea, V., Schopler, E.: Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Peters, T.: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Kiadó, Budapest

 • Simó J.: Pervazív fejlődési zavarok-az autizmus spektrum. In. Vikár A., Vikár Gy., Székács E. Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina Kiadó, Budapest

Merckle Andrea pszichológus

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Merckle Andrea pszichológusMerckle Andrea vagyok. Pszichológusként végeztem 2010-ben. Szerencsésnek tartom magam, mert gyermekekkel foglalkozhatok, amely már egész fiatal koromtól kezdve vágyam volt.

Munkám során a legizgalmasabbnak azt tartom, amikor kapcsolatot teremtek egy gyermekkel és megpróbálom megismerni a gondolatait, személyiségét, egy szóval a világát. Nagy ajándéknak tartom, ha egy gyermek beenged oda.

Célom, hogy megértsem ezt a világot, valamint tapasztalataim és speciális ismereteim birtokában a megértésében segítsem a szülőket is és mindazokat, akik fontos szerepet töltenek be a gyermek életében. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a szülők megértsék a gyermek állapotát és azt, hogy mit jelent az autizmus az ő gyermekük esetében.

Úgy vélem ezzel a tudással harmonikusabb együttéléshez segíthetem hozzá a családokat.

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Mivel vizsgálunk?

A kommunikációs zavar az Asperger szindróma és minden más autisztikus zavar jellemzője. Vannak gyermekek, akik egyáltalán nem beszélnek, mások beszélnek, de a nyelv megértésében súlyos nehézségeik vannak, ugyanis szó szerint értenek mindent, nem tudják értelmezni az árnyalatokat. Különösen igaz ez a szociális kapcsolatok, az érzelmek kifejezése kapcsán. Ha szeretnénk közelebb kerülni a gyermek érzéseihez, akkor ezt az általa választott tárgyon, a kedvencén keresztül tehetjük meg a legkönnyebben.

 • Világteszt

  A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer.A Világjáték, vagy Világteszt a legátfogóbb játékdiagnosztikai és terápiás módszer. Korosztályra való tekintet nélkül használható, a gyermekben lévő feszültségek és problémák megelevenednek, láthatóvá válnak az építés és a játék közben.

  A világteszt jól használható információkat ad az intelligencianívótól kezdve a személyiségstruktúráig, s megmutatja a gyermek félelmeit, vágyait, konfliktusait, s az esetleges traumáit, lehetőséget ad a gyermeki lélek kulcskérdéseinek megválaszolására.

  A dolgok mögé kell néznünk, és meglátni a nem kézenfekvő dolgokat is, ezt segíti a gyermekkel való beszélgetés a felépített világról. A gyermek a világának bemutatása közben önmagát mutatja be.

 • Rajztesztek

  RajztesztekA rajz a rajzoló gyermek érzelmi, pszichés állapotának tükre, vizuális fogalmakat jelenít meg. A rajzteszt egyszerű feladatokat tartalmaz, kis változtatással olyanokat, amelyeket a gyermekek maguktól is szívesen rajzolnak. A gyermek élményei képi elemekké formálódnak, s ezeket a gyermek a formák és a színek segítségével könnyebben képes megjeleníteni.

  A gyermekek belső világa őszinte, ártatlan, ösztönös világ, gyermekeink a rajzaikon keresztül beszélnek nekünk, de mi gyakran nem értjük meg őket.

  „Remekművemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem nem félnek-e tőle.

  - Miért kellene félnem egy kalaptól? - válaszolták.

  Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt.Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriáskígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. (…)

  Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az 1. számú rajzomat, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott:

  - Ez egy kalap.

  Erre aztán nem beszéltem neki se óriáskígyóról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridzsről beszéltem neki, meg golfról meg politikáról és nyakkendőkről. Az illető felnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismeretségbe.”

  Antoine de Saint-Exupéry

  10 éves koruk után egyre kevesebbet rajzolnak a gyermekek, a rajzok kommunikációs értéke csökkenni kezd, idővel a tudatosság elfedi a rajzok őszinteségét, s az akarat irányítja a gyermeki kezet. Ebben az időszakban a gyermek verbális kifejezőképessége nagyot fejlődik, és egyre inkább képessé válik az érzései, gondolatai szóbeli kifejezésére.

 • C.A.T teszt (Children Apperception Test)

  Children Apperception TestA C.A.T teszt (Children Apperception Test) képei a gyermeket körülvevő világ egy-egy szituációját ábrázolják, s a gyermek ezeket a többjelentésű helyzeteket a korábbi élményei alapján értelmezi. Támpontokat kaphatunk ahhoz, hogy megismerjük a gyermek viselkedését irányító érzéseket, történéseket. A gyermek reakciói mögött zajló belső folyamatok jutnak kifejezésre.

  Elsősorban 3-10 éves gyermekek vizsgálatára alkalmas, de értékes adatokat nyújthat 13-14 éves korban is.

  A teszt vizsgálja az agresszivitást, a testvér-féltékenységet, szorongásokat, a gyermek családi elhelyezkedését, a regressziót.

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek tréning

Hogyan dolgozunk?

 1. Állapotfelmérés

  Az első találkozás az állapotfelmérés, amikor személyesen megismerkedünk a gyermekkel, és felvesszük a szükséges teszteket. Ez körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe.

  A második találkozáskor megmutatjuk a szülő(k)nek a tesztek eredményeit, tanácsokat adunk, módszereket tanítunk, válaszolunk a kérdésekre, közösen kialakítjuk a gyermek szükségleteinek és egyéniségének megfelelő nevelési vagy fejlesztési stratégiát.

  Ez a találkozás körülbelül egy órát vesz igénybe.

  Az állapotfelmérés díja: 35 000 Ft, melyet az első alkalommal kell kifizetni, a második találkozáskor értelemszerűen nem kell fizetni semmit.

 2. Tanácsadás vagy terápiás foglalkozások

  Ha az állapotfelmérés azt mutatja, hogy a szülőnek vagy a gyermeknek további segítségre (tanácsadásra vagy terápiára) van szüksége, akkor újabb időpontot egyeztetünk.

  Tanácsadás és foglalkozások díja: 9 000 Ft/ 45 perc, melyet alkalmanként kell fizetni.

  Szükség esetén gyógypedagógus bevonásával dolgozunk.

  Nagy földrajzi távolság esetén a skypen történik a tanácsadás, minden más változatlan.

 3. Írásos pszichológiai vélemény

  Ha írásos véleményre, elemzésre van szükség, elkészítjük, ennek díja: 30 000 Ft.

 4. Első interjú

  Az úgynevezett „első interjúra” mindenképpen szükség van, hogy a vizsgálat előtt legyenek ismereteink a gyermekről. Ez az első interjú történhet írásban is és személyesen is. Írásban ingyenes, ha személyesen történik, óradíjat kell érte fizetni.

  • Az ingyenes megoldás:

   Az alább látható linken letölthető a „Gyermek anamnézis” című kérdés-sorozatot. Ha kitöltötted, kérlek küldd el e-mailben (info@sikeres-gyermek.hu) még az első személyes találkozásunkat megelőzően, hogy előre „felkészülhessünk a gyermek élettörténetéből”. Amit küldök, az egy általános kérdéssor, és lehet, hogy nem tudsz majd minden kérdésre válaszolni, mert esetleg nem vonatkozik a gyermekre, vagy elfelejtett dolgokra kérdez rá. Értelemszerűen csak azokat a kérdéseket kell megválaszolni, amelyekre megvan a biztos válasz.

   Gyermek anamnézis
   Az Ingyenes Gyermek anamnézis kérdőív letöltése


   Iratkozzon fel a Sikeres gyermek Hírlevélre is!


  • A fizetős megoldás:

   Ha az anamnézis lapot nem szeretnéd kitölteni, inkább egy személyes találkozás keretében adnál információkat a gyermekedről, akkor a gyermekkel való első találkozás előtt egyeztessünk időpontot a személyes találkozásra.

  Az első interjú díja: 9 000 Ft.

Helyszíne: 1036 Budapest 3. kerület, Szépvölgyi út 1/b. 4/15. térkép »

Jelentkezésed elfogadása után, az Állapotfelmérés időpontját pontosítjuk.

Biztosítunk, hogy az egyedi igényeidet - az adott lehetőségeken belül - messzemenően figyelembe vesszük.

Hogyan neveljünk sikeres gyermeket?
Jelentkezz sikeres gyermek állapotfelmérésre!

Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot az Álapotfelmérés időpont egyeztetése érdekében!

Amennyiben esetleg még nem vettél részt ilyen módszerekkel vezetett tréningeken, és egyelőre nem látod tisztán, miként lenne ez hasznos a számodra, kérjük oszd meg velünk kétségeidet, és ha lehetséges, közösen megtaláljuk a Neked megfelelő megoldást.

További információ
Kérdezz tőlünk!

Kérdésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Gyermek problémák

Asperger szindróma » Autizmus spektrum zavar »
Autizmus spektrum zavar a gyermek oldaláról » Autizmus: a szülők szerepe »
Hiperaktív gyermek a családban » Hiperaktivitás: a szülő szerepe »
Dadog a gyermeked? » Agresszív a gyermeked? » Hazudik a gyerek » Nincsennek barátai »
Nem beszél a gyermeked? » Éjszakai felébredés » Bepisilés » Körömrágás »
Gyermek gyász, gyermekek egyéni gyászfeldolgozása » A szülő, a gyermek és a pszichológus »

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Hogyan neveljünk sikeres és kiegyensúlyozott gyermeket?

Sikeres gyermek

Sikeres gyermek Hírlevél

Sikeres gyermek tippek, megoldások elsőkézből.
Sikeres gyermek